Cezhraničná spolupráca

Program cezhraničnej spolupráce
 
 
MIKROPROJEKT
Sme jedna rodina - GENS UNA SUMUS - Spája nás šach

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV
FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
 
 
Šachový klub Komplet Trnava - Modranka v spolupráci so šachovým klubom ŠK Garde Lipovec boli úspešní v Programe cezhraničnej spolupráce, keď  v rámci 4.výzvy v sekcii mikroprojektov bola naša žiadosť pod názvom „Sme jedna rodina - GENS UNA SUMUS - Spája náš šach“ prijatá. Schválená podpora mikroprojektu zahŕňa 4 spoločné aktivity - dve u nás (Trnave-Modranke a v oblasti Malých Karpát) a dve u nášho cezhraničného partnera (Lipovec, Moravský kras). 
Podobný projekt (ako doplnkový k nášmu) bol podaný a prijatý aj zo strany nášho cezhraničného partnera ŠK Garde Lipovec a naopak zahŕňa podobné aktivity v Lipovci okolí.
Celý časový harmonogram projektu je rozložený na 12 mesiacov od 1.augusta 2011 do 31.júla 2012.

 
Bližšie informácie o pripravovaných podujatiach si už čoskoro budete môcť prečítať na tu...
 
Aktivita Charakteristika podujatia  
Letný šachový tábor a sústredenie
 v Malých Karpatoch
Na nami organizovanom Letnom šachovom tábore a sústredení JEŽKO na Planinke v Malých Karpatoch očakávame účasť 20 šachistov a ich rodinných rodinných príslušníkov. Pripravujeme spoločné šachové aktivity - tréningy s licencovanými trénermi, vrátane tréningov s veľmajstrom, prednášok aj šachovej simultánky. V rámci pobytu zorganizujeme otvorený šachový turnaj, na ktorý prizveme aj šachistov z ďalších klubov nášho regiónu. Okrem šachových aktivíít spoločne s našimi partnermi a rodinnými príslušníkmi budeme robiť vychádzky do okolia, na kúpalisko na Dobrej Vode, výlety v Malých Karpatoch. Spoločne sa budeme spoznávať a zbližovať pri športových a kultúrnych súťažiach (futbal, volejbal, stolný tenis, bedminton, spločný táborák, kvíz či šachové divadlo...)   
Šachový turnaj v rapid šachu - Lipovec Akcia organizovaná našim cezhraničným partnerom. Zúčastníme sa jej 20 účastníkmi z našej strany. Dopravu zabezpečíme osobnými autami našich členov. V našej výprave bude aj viacero detí - mladých šachistov a chceme našim partnerom priamo v Lipovci povzbudiť  rovesníkov začať so šachom  
Spoznávame so šachom Trnavu a Malé
Karpaty - s účasťou na Memoriáli R.Rétiho
Pripravíme spoločensko-kultúrne víkendové podujatie, v rámci ktorého privítame nášho cezhraničného partnera a  budeme spoznávať Trnavu a okolie Malých Karpát, na záver zakončené so spoločnou  účasťou na šachovom Open turnaji v rapid šachu Memoriál Richarda Rétiho v Pezinku. Počas pobytu u nás zoznámime našich partnerov z ČR s miestom kde žijeme, priblížime jeho históriu vrátane šachovej pri výtavke v múzeu. Očakávame účasť 20 člennej výpravy z Lipovca, odohráme vzájomný priateľský šachový zápas a budeme trénovať na rapid turnaj. Spoločne strávime športovo kultúrne popoludnie v Areáli zdravia v Modranke spojené so stretnutím v kolkoch a možnosťou relaxu v saune.  
Poznávanie Moravského krasu a okolia Spoločne s naším partnerom sa v rámci pobytu v ČR aktívne zúčastníme ním organizovaného programu: šachových tréningov, medzinárodného šachového stretnutia, ale aj športových aktivít na zlepšenie kondície (futbal, volejbal, tenis...), spoločných vychádzok do prírody, výletov v Moravskom krase. Pobytovej akcie sa zúčastní z našej strany cca 20 účastníkov z radov šachistov, ich rodinných príslušníkov, pretože sa chceme lepšie spoznať po všetkých stránkach a nadviazať dlhodobejšiu spoluprácu.  
 
Aktivita
 Spravodajsto z podujatia
* Fotodokumentácia:
 
Letný šachový tábor a sústredenie
 v Malých Karpatoch
17.8. 2011 až 21.82011
 
 
MIKROPROJEKT
Sme jedna rodina - GENS UNA SUMUS - Spája nás šach

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV
FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
 
Letný šachový tábor a sústredenie na Planinke v Malých Karpatoch (17.8.2011-21.8.2011) 
 
Prvé podujatie máme úspešne za sebou!!! Napriek relatívne krátkej dobe na prípravu a aj zabezpečenie a nakúpenie všetkých potrebných vecí na zabezpečenie podujatia podľa plánu v Mikroprojekte EÚ a tiež aj potrebe nahustiť progam všetky planované aktivity. Pripavený program sme operatívne aktualizovali, aby sme využili počasie i prenajaté priestory na Planinke čo najefektívnejšie... - Podarilo sa - program sme splnili - posúďte sami... 
 
Predprípravou na podujatie pre našu stranu bolo otvorenie Letného šachového tábora JEŽKO 2011 už v pondelok 15.8. 2011 - zišklo sa na nom - aj s našimi deťmi celkm 26 mladých šachových nádejí čo je doterajší rekord poduajtia. O samotnom tábore píšeme podrobnejšie na samostanej stránke, tu sa vraciame k spoločnému sústredeniu a podujatiam v rámci prvej akcie v rámci projektu cezraničnej spolupráce medzi ŠK Komplet Trnava-Modranka a ŠK Garde Lipovec
 
Takže po poriadku:
 
17.8.2011
 
Príchod účastníkov a otvorenie podujatia
Začali sme už v stredu dopoludnia, keď sa veľká časť našich hráčov zúčastnila tréningu s veľmajstrom Tomášom Likavským a samozrejme sme už netrpezlivo očakávali našich partnerov z ČR. A keď pred areálom RZ Planinka zastavili vozidlá a z nich vystúpilo v jednotných oranžových tričkách 20 zástupcov ŠK Garde Lipovec - medzi nimi aj ť zástupkýň nežnejšieho pohlavia - manželiek a priateliek šachistov  - v duchu hesla Sme jedna rodina - GENS UNA SUMUS - Spája nás šach ! podujatie sa po krátkom privítaní a predstavení sa rozbehlo podľa plánu. 
 
Našich hostí sme sthli ubytovať a spoločne sa zvítali na ploche pred hlavnou budovou kaštela na Planinke. So zástavami ČR a SR sme po prvej spoločnej večeri sme v jedálni s logom mikroprojektu oficiálne aotvorili naše spoločné podujatie.  Odovzdali sme si dary na privítanie, plakety, pre oba tímy s logom, ktoré budeme používať počas všetkých spoločných akcií a taktiež tričká - dresy pre našich partnerov taktiež s  logom mikroprojektu a nápisom ŠK Garde Lipovec. Po predstavení sa, a prezentácii k mikroprojektu sme začali ako sa na šachistov patrí - veľkým turnajom v bleskovom šachu!
 
Turnaj v bleskovom šachu
Zúčastnilo sa ho 32 šachistov, vrátane našich mladých šachových nádejí - po vyše dvojhodinovom zápolení v turnaji na 9 kôl - s účasťou pozvaného trénera so SŠZ s kvalifikáciou FIDE IGM T.Likavského - ktorý hral mimo konkurenciu - ale s jasný,m cieľom - využiť všetky spoločné chvíle na intenzívne spoznávanie naših šachových schopností a efektívny tréning  - sme spoznali prvého víťaza - prekvapivo ale zaslúžene sa ním stal 12-ročný Peter Puškár. A za druhým v poradí - skúsemým Milanom Ševčíkom z Garde Lipovec skončil náš najväčší talen úradujúci majster Slovenska a reprezentant na nadchádzajúcich Majstrovstvách Európy v Bulharsku a potom v novembri na Majstrovstvách sveta v Brazílii ešte len osemročný Samir Sahidi!!!
 
Kompletné výsledky turnaja, ktorý rozhodoval rozhodca SŠZ Tomáš Lukáč a použili sme pri ňom nový materiál zakúpený v rámci projektu - 8 nových kompletných śachových súprav Staunton, nové digitálne hodiny DGT2010, dataprojektor na premietanie výsledkov, počítač či kameru a fotoaparát... (fotodokumentácia sa po spracovaní objaví na stránke tiež) 
 
 
Zoznamovacia opekačka pri táboráku
Po vyhodnotení turnaja a ocenení víťazov sme nedali našim hosťom odpočinúť a pokračovali opekačkou pri táboráku, kde sme sa začali bližšie spoznávať aj z tej menej formálnej stránky... Rozprávania a diskusie do neskorej zakončili prvý deň akcie.
 
18.8.2011  
 
Šachová rozcvička
Aj druhý deň sa začal zostra - napriek náročnému predchádzajúcemu večeru sme sa do tempa dostali "šachovou rozcvičkou" už o 7:30 a bolo zábavné sledovať, ako sa tí starší nechceli nechať zahanbiť nastupujúcou generáciou... 
 
Tréning s veľmajstrom
Rozcvička sa ozaj zišla, veď už 9:00 nás čakal "zápas pravdy" - prvé spoločné meranie síl na 15 šachovniciach!  Ešte predtým sme využili trénera Likavského - ktorý vo svojej predbáške zhrnul - podobne ako deň predtým pred turnajom v bleskovom šachu - špecifiká pri zápase družstiev, taktiku i stratégiu, ktorej by sa hráči a samozrejme celé družstvá mali pridržiavať... Zaujímavé skúsenosti veľmajstra, ktorý vo svojej kariére už okúsil ligové zápolenia nielen v slovenskej a českej extralige, ale aj  ťažké a zápasy v kvalitých ligách v španielsku, Gréckum na Islande ale predovšetkým v Nemeckej lige boli pre hráčov oboch našich družstiev veľmi užitočnou prípravou nielen na tento náš zápas....
 
Zápas družstiev na 15 šachovniciach
Na zápas družstiev kapitáni nahlásili zostavy a v tričkách - dresoch s logom mikropriojektu nastúpilo proti sebe po 15 hráčov na každej strane. My ako domáci v čiernych dresoch, Garde Lipovec v bielych... Na prvej šachovnici nastúpili najlepší hráči našich družstiev a zápas sa hral na novučičkej digitálnej šachovnici umožňujúcej online prenos partie na internete - ďalší prínos mikroprojektu pre naše šachové aktivity - a premietal sa cez dataprojektor n hracej miestnosti...   
 
Zaujímavý, bojovný a napínavý zápas, v ktorom sa obe družstvá striedali vo vedení a do poslednej chvíle nebolo jasné, ako zápas skončí sa nakoniec rozhodoval práve na prvej šachovnici - a po remíze našich jenotiek sa remízou 7,5:7,5 skončil aj celý zápas! Opäť ho pozorne sledoval tréner FIDE veľmajster Tomáš Likavský a veru bolo po zápase čo analyzovať... (podrobnejšie o priebehu zápasu sa budete môcť dočítať v samostatnej rubrike....)
 
Športové voľnočasové aktivity - relax
Tempo podujatia bolo vysoké - a keďže nám prialo aj počasie - tí čo skončili zápas alebo ako aj manželky účastníci podujatia čo nenastúpili v základných zostavách si mohli užívať príjemné počasie a zašportovať si či len sa prechádzať a relaxovať v krásnom prostredí areálu na Planinke... 
 
Turnaj v rapid šachu
Po chutnom obede a ďalšom tréningu s veľnmajstrom - sa od 14:30 rozbehol turnaj v rapid šachu! Tentoraz sa zaregistrovalo až 38 šachistov  - okrem našich dvoch družstiev aj z Lokomotívy Trnava, Doprastavu Bratislava, ŠK Skalica, hrali mladí hráči z Hlohovca, Nitry, či Trstíc...  Do večera sme odohrali 5 kôl turnaja  hraného tempom 2 x 15 minút... 
 
Výlet na Katarínku
Účastníci podujatia, ktorí sa nezapojili do turnaja v rapid šadu - hlavne detí, ale aj rodinní príslušníci z oboch družstiev využili krásne poťasie a absolvovali asi trojhodinový výlet na Katarínku - postupne rekonštruovanú zrúcaninu stredovekého kláštora....
 
Futbalový zápas
Náročný šachový program počas prvých dvoch dní bolo načase vystriedať trocha viacej pohybovou aktivitou - a tak sa aj stalo - po večeri - kvôli "oficiálnemu táboráku" posunutej už na 17:00 sme sa spoločne - oblečení v dresoch, so zástavami a sprievodom "fanúšikov" - najmä z radov šachových nádejí, ktorí sa na tri dni zapojili do nášho podujatia a odetí do žltých tričiek mikroprojektu tvorili neodmysliteľnú kulisu podujatiu - presunuli na futbalové ihrisko pre areálom a nastúpili k veľkému futbalovému zápasu! Naši hostia nastúpili s niekoľkými hráčmi, čo hrávajú závodne futbal a bolo to vidieť - najmä "ligový" brankár v bránke Lipovca vychytal aj nemožné Napriek tomu naše mladé družstvo bojovalo statočne a za prehru 1:3 sa hanbiť určite nemusíme. Zápas vyvrcholil penaltovým rozstrelom, kde mali možnosť všetci ukázať aj svoje futbalové majstrovstvo - a rozhodol ho gólom - mimochodom s krásnou movou loptou pre mikroprojekt - najmladší účastník podujatia 6 ročný Patrik Kuna... 
 
"Oficiálny táborák"
Po futbalovom zápase bol priestor na jeho hodnotenie pri "oficiálnom táboráku" - začal sa "detskou časťou" -  program postupne vrcholil a zlatým klincom bolo šachové divadlo - s riešením šachovej úlohy - matom na 9 ťahou - ktorú za asistencie animátorov Tomáša a Veroniky zahrali naše mladé šachové nádeje Rasťo a Maroš...
 
A kým sa deti postupne odobrali spať, tí skúsenejší - najmä z radov Garde Lipovec si užili viac ako trojhodinový večerný tréning s veľmajsrom Tomášom Likavským - zaujímavých tám od otvorení až po strategické varianty ale aj otázok pri neformálnej besede s ním bolo toľko, že bolo náročne tréning ukončiť a presunúť sa k táboráku... Diskusia - so šachovou tématikou ale aj rozprávania o "sebe" navzájom tu pokračovali až do neskorých nočných hodín - kým vydržali špekačky, horčica a aj nejaké to pivko...
 
19.8.2011
 
Šachová rozcvička
Aj tretí deň šachového podujatia sa začal šachovou rozcvičkou - tentokrát sa ráno do toho zapojila aj výrazná zvuková kulisa, keď v rovnakom čase mali rozcvičku aj z paralelne prebiehajúceho tábora detí z Bratislavy - a bolo to dobre - ľahšie sme sa prebrali a mohli sa opäť po raňajkách sústrediť na záverečné dve kolá turnaja v rapid šachu....
 
Turnaj v rapid šachu
Turnaj pokračoval a vyvrcholil v piatok dopoludnia záverečnými kolami - a presadili sa tí, čo mali najlepší záver... Opäť sme si mali v turnaji nie každodennú možnosť zmerať si sily s veľmajstrom - ten potvrdil svoje kvality a suverénne - hoci opäť mimo konkurencie - zvíťazil. Hneď za ním a oficiálnym víťazom turnaja v rapid šachu v rámci projektu Sme jedna rodina - GENS UNA SUMUS - Spája nás šach sa stal  Martin Handl pred Veronikou Brisudovou a Davidom Ševčíkom.  O tom, že turnaj bol veľmi vyrovnaný svedčí aj fakt, že hráči na 2. až 7.mieste mali rovnaký počet bodov a aj to, ža rozdiel medzi víťaazom a 24. v poradí bol len 1,5 bodu...!
 
Celkové výsledky turnaja v rapid šachu môžete nájsť tu:
 
Volejbalový zápas
 
Ďalšou aktivitou v rámci spoločného podujatia bol "oficiálny volejbalový zápas" Šk Komplet Modranka - ŠK Garde Lipovec  - trocha modifikované volejbalové ihrisko na ploche areálu na Planinke - opäať za pozbudzovania priaznivcov z táborov oboch družstiev bolo svedkom zaujímavého a napínavého zápasu  - na jeden set. Dlho bolo vo vedení domáce druzstvo, v záverečnej tretine zápasu sa do vedenia šnúrou ž bodov dostal Lipovec, a aj keď v závere mládé družstvo domácich znížilo na rozdiel jediného bodu - mečbol a aj konečné víťazstvo 15:13 si odnášajú naši hostia.... 
 
O tomže volejbal zaujal svedčí aj to, že veľká časť hráčov sa presunula na "veľké"  volejbalové ihrisko a užívala si túto zábavu až do obeda...
 
Simultánka s veľmajstrom
 
V piatok popoludní zasadlo na veľkú simiultánku proti veľmajstrovi viac vyše 20 šachistov z radov oboch družstiev -  Táto špecifická šachová disciplína, v ktorej hrá jeden hráč  - v tomto prípade veľmajster Tomáš Likavský -  umožňuje si zmerať sily hráčom s nižšou výkonnosťou zvyčakjne s podstatne kvalitnejším hráčom - na druhej strane jeho henkep, keď sa musí v krátkej časovej dobe premiestňovať a sústrediť súčasne na veľký počet partií dáva hráčom nastupujúcim proti nemu predsa len väčšie śance na úspech ako v hre "jeden na jedného"...
 
Výlety, relax, kúpalisko....
A to, ako to dopadlo, i ako prebiehali dalšie dva dni podujatia na Planinke - tentoraz už v plnej miere zamerané na relax a odpočinok v prírode - výlety do okolia, návštreva kúpaliska a hradu na Dobrej Vode - ale predsa len aj šachové zápolenia - tentokrát už neoficiálne povečeroch  - o tom sa dočítate v druhej časti našho spravodajstva z podujatia - a tiež si budete môcť pozrieť po spracovní fotodokumentácie i videa z akcií na Planinke už o pár dní.....
 
Z aktivít počas víkendu - fotodokumentácia...
 
  
 
ŠK Komplet Modranka-ŠK Garde Lipovec 7,5:7,5
 
Futbalový zápas
Najlepší v bleskovom turnaji
 
Opekačka pri táboráku...  
 
Mikroprojekt
Sme jedna rodina
- GENS UNA SUMUS -
Spája nás šach
 
Turnaj v bleskovom šachu
 
Zápas 1.šachovnica...
Dresy s logom Projektu   
 
Na tréningu s veľmajstrom Tomášom Likavským 
Po zápase...
 
 Otvorenie Projektu...
 
Spoločné foto ... 
 
...chutilo všetkým... 
 
Pred futbalovým zápasom
Simiultánka s veľmajstrom  
 
Výlet na hrad Dobrá Voda 
 
Na hrade Dobrá Voda 
 
Na kúpalisku
 
 
 
Akcia
 Spravodajstvo z podujatia
*Fotodokumentácia:
 
 
Turnaj v Rapid šachu Lipovec
23.9. 2011 až 25.9.2011
MIKROPROJEKT
Sme jedna rodina - GENS UNA SUMUS - Spája nás šach

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV
FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
 
 
Turnaj v rapid šachu Lipovec (23.9.-25.9.2011)
 
Druhé podujatie sa konalo v u nášho cezhraničného partnera ŠK Garda Lipovec. Víkendová akcia, začínajúca v prvý jesenný deň, ktorej hlavnou časťou bol turnaj v rapid šachu nás zaviedla za hranice do Českej republiky, kde sme prvýkrát zavítali do Lipovca.
 
Ešte predtým, ako sme vyrazili na cestu sme museli túto akci organizačne pripraviť a zabezpečiť.  Dopravu sme naplánovali súkromými autami učastníkov akcie za ŠK Komplet Modranka, pripravili materiál - 8 ks šachov, šachovníc a digitálnych hodín, tričká s logom mikroprojektu, kameru, fotoaparát, dataprojektor...
 
Vyrazili sme - vzhľadom na pracovné a študijné povinnosti niektorých členov našej výpravy okolo 16:30 a po krátkej zastávke v Skalici sme prektočili hranicu niečo po 18 hodine. Do Jedovníc sme dorazili s malým meškaním niečo pred 8 hodinou večer, ubytovali sa v príjemnom penzióne WENDY na brehu vodnej nádrže a presunuli sa do Lipovca, kde v sále miestnej reštaurácie Kojál na nás už čakala početná skupina domácich šachistov, vrátane ich rodinných príslušníkov ...
 
Takže ako prebiehala podujatie v Lipovciv rámci prvej akcie v rámci projektu cezraničnej spolupráce medzi ŠK Komplet Trnava-Modranka a ŠK Garde Lipovec
 
Piatok 23.9.2011
 
Príchod výpravy ŠK Komplet Komplet Modranka a spoločná večera
V Lipoveckej reštaurácii Kojál sme sa zvítali s našimi partnermi - teraz už z veľkej časti známymi s našej prvej spoločnej akcie na Planike pred niečo vyše mesiacom....  Do sály sme vošli v jednotných tričkách s logom mikroprojektu a so Slovenskou zástavou... Tu nás už domáci tpezlivo očakávali a privítali. Na pamiatku sme dostali knihu o Moravskom krase... Po úvodných príhovoroch predsedov oboch klubov, oboznámení sa s programom druhej akcie projektu sme si pochutnali na špecialitách moravskej kuchyne a pokračovali v družnej diskusii s našimi novými známymi s ŠK Garde Lipovec z mikropriojektu "Sme jedna rodina - GENS UNA SUMUS - Spája nás šach !"
 
Sobota 24.9.2011  
 
Prebudili sme sa do krásneho, prvého jesenného rána - pripomínal ho jemný opar nad hladinou vodnej nádrže v susedstve penziónu, kde sme boli ubytovaní.
Ro raňajkách sme sa presunuli autami do Lipovca, kde v krásnych priestoroch Sokolovne prebiehal turnaj v rapid šachu. Z našej strany sa zúučastnilo turnaja 15 šachistov - zostávajúca časť našej výpravy sa zapojila medzi divákov a následne využila krásne jesenné počasie a navštívila známu priepasť Macocha  ..... 
 
Turnaj v rapid šachu 
Hralo sa tempom 2x15 minút na 9 kôl... Ešte pred začiatkom turnaja sme dostali od našich hostiteľov oranžové tričká s logom mikroptojektu, v ktorých sme absolvovali prevažnú časť turnaja a väčšina z nás sa opať v našich tričkách objavila až pri preberaní cien :-)  ...
 
Od prvých kôl sa naši zástupcovia pohybovali na predných šachovniciach - žiaľ v závere sme - až na Tomáša Liptáka trocha poľavili - únava z cesty či náročného večerného programu pred turnajom?  - a to sa možno prejavilo aj na konečnom poradí...
 
Celkové výsledky však pre nás vôbec nedopadli zle - naopak - celkovým víťazom sa so 7,5 bodmi stal Dušan Lipták pred skupinou domácich zástupcov... V prvej desiatke sa umiestnili z našich ešte Šaňo Lopatievov a Tomáš Lukáč...
 
Samostatne bola vyhodnotená aj kategória do 15 rokov, kde presadili naše šachové nádeje, i keď tentokrát  - aj kvôli účasti na iných podujatiach nemali v našej výprave také bohaté zastúpenie, ako zvyčajne...
Rasťo Kavoň kategóriu do 15 rokov vyhral, druhý bol Martin Jablonický...
 
Kompletné výsledky turnaja - spracované rozhodcom - doplníme na stránku hneď, ako ich obdržíme a tiež doplníme aj podrobnejšiu fotodokumentáciu...
 
Tu je fotodokumentácia zo stránky nášho cezhraničného partnera ŠK Garde Lipovec
 

Večera a "neformálny turnaj v bleskovom šachu...
Po večeri a diskusii sme pokračovali - tí vytrvalejší - v našom "šachovom programe" neplánovaným turnajom v bleskovom šachu. Po kvalifikácii v troch základných skupinách po 6 hráčoch sa do vyraďovacích bojov o víťaza kvalifikovalo 8 najlepších hráčov - z toho trojica z ŠK Komplet Modranka - mladíci Rasťo Kavoň a Martin Jablonický a Šaňo Lopatievov...  Žiaľ, cez sito vyraďovacíc bojov sa už do finále nedostali a tak tentoraz boli v turnaji úspešnejší domáci...
 
V turnaji útechy sa až do finále dostal Július Gajarský... a skončil nakoniec na 2.mieste...
 
Nedeľa, 25.9.2011
 
Raňajky, spoznávanie okolia, prechádzka - Macocha...
 
V nedeľu sme využili krásne jesenné podujatie a po raňajkách stihli spoznať aj krásy Moravského krasu - teda aspoň časť a navštívili sme známu Macochu, ktorá od miesta, kde sme boli ubytovaní bola vzdiálená len niečo cez 5 kilometrov...  Viac - a vystižnejšie - môžete pozrieť na na fotodokumentácii....
 
Spoločný obed a beseda
 
Po príjemnej prechádzke sme sa opäť s našimi partnermi stretli na spoločnom obede a pri i po ňom ešte preberali čerstvé zážitky a dojmy z nášho druhého spoločného podujatia.
 
A už sme aj preberali plány a prípravy na naše ďalšie spoločné akcie, ktoré máme naplánované na jar a v lete budúceho roku - víkendovú akciu Spoznávanie Malých kKarpát so spoločnou účasťou na Memoriáli Richarda Rétiho a potom akciu u náško cezhraničného partnera v Moravskom krase - samozrejme spestrenú s bohatým šachovým i nešachovým programom - športovo spoločenskými akciami...
Cesta domov
 
Po naplnení naplánovaného programu sme ešte urobili zopár spoločných fotografií, rozlúčili sa a vyrazili - tentoraz cez Brno na cestu domov...
 
Foto z 2.akcie na facebooku ŠK Komplet Modranka
 
 
Otvorenie 2.akcie
 
Spoločné foto účastníkov turnaja 
v  Lipovci
 
Záujem o partie - Tomáš Lukáč v koncovke s Martinom Habinom
 
Miro Mackovič proti Milanovi Ševčíkovi
 
Najmladší Rasťo Kavoň a Martin Jablonický
Na stupňoch víťazov - najlepší žiaci
 
Najlepší v turnaji:
1.Dušan Lipták
2.Jiří Sekanina
3.Martin Habina
 
 
Večerný turnaj v bleskovom šachu
Tu sme boli ubytovaní...
 
Z prechádzky na Macochu....
 
 
 
 
 
 
 
Aktivita
 Spravodajsto z podujatia
* Fotodokumentácia:
 
 
Spoznávame so šachom Trnavu a Malé
Karpaty - s účasťou na Memoriáli R.Rétiho
11.5. až 13.5.2012
 
 
MIKROPROJEKT
Sme jedna rodina - GENS UNA SUMUS - Spája nás šach

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV
FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
 
Tretí diel spoločného projektu Sme jedna rodina - GENS UNA SUMUS - Spája nás šach
  
Spoznávame so šachom Trnavu a Malé Karpaty s účasťou na Memoriáli Richarda Rétiho v Pezinku (11.5.-13.5.2012) 
 
 
 
 
Ďalšie pokračovanie bolo naplánované na rok 2012. Víkendovú akciu Spoznávame Trnavu a Malé Karpaty s účasťou na memoriáli Richarda Rétiho v Pezinku sme museli naviazať na tento turnaj.
 
Stretli sme sa v piatok 11.mája, keď tesne po šiestej dorazila výprava nášho cezhraničného partnera z ŠK Garde Lipovec do Modranky.  Po spoločnom zvítaní sa, otvorení tretej akcie a spoločnej večeri v reštaurácii Pemino v Modranke sme sa presunuli do Areálu zdravia na štadión ŠK Modranka kde sme odohrali futbaloý zápas. Naši súperi boli opäť o trocha lepší a hlavne šťastnejší a zápas tesne vyhrali...
Večerný program pokračoval v klubovni ŠK Komplet Modranka, kde sme sa spoločne pripravovali na turnaj v rapid šachu - v rámci toho sme si zahrali medzinárodný zápas - ŠK Komplet Modranka - ŠK Garde Lipovec na  14 šachovniciach....
 
Po zápase najväčší vytrvalci ešte trénovali na turnaj - ostatní dali prednosť dobre sa pred turnajom vyspať :-)
 
Sobota patrila hlavnému šachovému podujatiu 3.spoločnej akcie - účasti na 6.ročníku turnaja Memoriál Richarda Rétiho v Pezinku - a bolo to ozajstné vyvrcholenie - turnaj s 94 účastníkmi, z toho 27 zástupcov oboch cezhraničných partnerov a to všetko okorenené úspechom našich mladých šachistov nám zostane dlho v pamäti...
 
Nešachová časť oboch výprav si urobila výlet na Červený Kameň, kde si prezreli okrem prechádzky - kvoli počasiu trocha obmedzenej - aj expozície hradu Červený Kameň o oboznámili sa s jeho históriou. 
 
Večer po návrate do Modranky a spoločnej večeri v Pemine sme pokračovali v športových aktivitách a odohrali sme v plneautomatizovanej kolkárni kolkárskeho klubu ŠK Modranka zápas v kolkoch - pre mnohých to bol prvý dotyk s týmto športom...
 
Unavení z náročného šachového turnaja, cesty i zápasu v kolkoch sme do neskorej noci analyzovali turnaj a hrali partie - spoločného turnaja i tréningu...
 
V nedeľu sa naši hostia mali možnosť oboznámiť trocha viacej s Modrankou - keďže zároveň sa konala tradičná púť do Modranky - o to bolo spoznávanie intenzívnejšie...
 
Po vyhodnotení šachovej a športovej časti v Modranke sme sa na záver akcie  presunuli do Trnavy - a spoločne navštívili Západoslovenské múzeum v Trnave, kde pri expozíciách a výklade sprievodcu sme oboznámili našich hostí s bohatou históriou Trnavy ako aj nášho regiónu...
 
Po dobrom spoločnom obede tento krát v priestoch hotela London sme podujatie ukončili prechádzkou po Trnave - a ukázali sme našim priateľom najväčšie dominanty nášho mesta...
 
 
Nasledovala rozlúčka a naši hostia sa vydali na cestu domov- všetci sme sa však už tešili na skoré strenutie pri záverečnej 4.akcii začiatkom júla v Blansku...
 
  Hlavné časti programu 3.akcie cezraničnej spolupráce medzi ŠK Komplet Trnava-Modranka a ŠK Garde Lipovecprojektu Sme jedna rodina - GENS UNA SUMUS - Spája nás šach! chronologicky:
 
 
Piatok 11.mája 2012
 
Príchod účastníkov a otvorenie 3.akcie podujatia, spoločná večera (18:00 až 19:45)
 Našich hostí z ŠK Garde Lipovec po príchode a ubytovaní v priestoroch zariadenia Pemino v Modranke sme privítali na spoločnom otvorení 3.akcie mikroprojektu - a keďže prvýkrát zavítali do Modranky, tak im zahrala aj dychová hudba Modrančanka, s ktorou tradične striedame priestory Denného centra po šachovom tréningu každý piatok... Význam návštevy podčiarklo aj poslankyňa mesta Trnava za mestskú čať Modranka pani Agnesa Petková...
Po otvorení a tradičnej výmene plakiet projektu a darčekov predsedami oboch šachových klubov Lubošom Ševčíkom a Júliusom Gajarským, zosumarizovaní doterajšieho priebehu mikroprojektu  a prezentácii programu 3.akcie  sme počas spoločnej večere obnovili priateľstvé nadviazané na prvých dvoch akciách...
 
Futbalový zápas
 
Na futbalovom stretnuti´na umelej tréve sme sa chystali našim súperom vrátiť prehru z prvého zápasu na Planinke... Napriek bojovnému výkonu, množstvu šancí však nakoniec zostalo len pri želaní a prehrali sme 0:1.   
 
 
 
 
Zápas v rapid šachu ŠK Komplet Modranka - ŠK Garde Lipovec - spoločný tréning - príprava na turnaj v rapid šachu 
Zápas na 14 šachovniciach, s odvetanmi - tempo 2x15 minút. Tréning a príprava na turnaj v Pezinku.. V zápase sa viacej darilo domácim a tentokrat sme vyhrali, aj vvďaka tomu, že sme nastúpili s našimi mladými nádejami, ktoré na druhý deň reprezentovali na MSR v rapid šachu v Martine... 
 
 
 
Sobota 12.mája 2012:
 
Memoriál Richarda Rétiho v Pezinku
Na štart medzinárodného šachového turnaja - 6.ročníka Memoriálu Richarda Rétiho v Pezinku sa spomedzi 92 účastníkov zo 6 krajín zeregistrovalo 27 šachistov - reprezentantov ŠK omplet Modranka a Šk Garde Lipovec - cezhraničných partnerov z mikroprojektu EÚ - Sme jedna rodina - GENS UNA SUMUS - Spája náš šach! Projekt sme tak predstavili širokej šachovej verejnosti a účastníci v oranžpvých a čiesnych trickách s logom spoločného projektu sa v hracej sále ani vo výsledkovej listine nestratili... 
Navyše pred začiatkom turnaja sme sa stretli s veľmajstrom Tomášom Likavským, ktorý viedol tréningy počas prvej spoločnej akcie mikroprojektu na sústredení na Planinke v Malých Karpatoch...
Kompletné výsledky turnaja:
 
 
Výlet do Malých Karpát a prehliadka hradu Červený Kameň
Nešachová časť výprav oboch cezhraničných partnerov t.j. manželky deti a rodinní príslušníci sa počas turnaja zúčastnila výletu do Malých Karpát, spojeného s prehliadkou hradu Červený Kameň a jeho expozícií...  Fotodokumentáciu si môžete pozrieť aj na stránkach nášho partnera ŠK Garde Lipovec
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápas v kolkoch - ŠK Komplet Modranka - ŠK Garde Lipovec
Po náročnom dni, kde na turnaji v rapid šachu dostali zabrať mozgové závity účastníkov turnaja v rapid šachu na Memoriáli Richarda Rétiho v Pezinku - veď turnaj na 9 kôl trval takmer 8 hodín - bolo vítanou zmenou trocha pohybovej aktivity, ktorú prinieol zápas v kolkárni na štadióne v Modranke - po rozcvičení a oboznámení sa s pravidlami kolkov súťažili za každé družstvo 15 členovia a počítalo sa každému 10 hodov. Všetci sa snažili, nakoniec sa však ukázala prevaha našich hostí a v celkovom súčte zvíťazili o vyše 120 bodov...  Škoda, že družstvo domácich nemohol posilniť tohtoročný majster SR v kolkoch mládeže Maroš Ležovič, ktorý bojoval aj s ďalšími našimi šachovými nádejami z ŠK Komplet Modranka na Majstrovstvách SR v rapid šachu v Martine...
 
Tréning a vyhodnotenie šachovej časti 3.akcie
 
  
 
 
 
Najväčší šachoví vytrvalci ešte v sobotu do neskorého večera anylyzovali priebeh a výsledky našej spoločnej účasti na šachovom turnaji v Pezinku.  Využili sme pri tom aj
záznamy z partii, ktoré sme natočili kamerou a pripravili rozbor...  
 
Nedeľa 13.5.2012
Prechádzka po Modranke, účasť na púti...
 
Počas našej spoločnej akcie sa v Modranke konala tradičná púť - a tak viacerí účastníci mali možnosť zúčastniť sa aj na sv. omši v Modranke... Ostatní zvolili spoločnú prechádzku po Modranke. Po nej ešte pár fotiek pred našich hostí pred zariadením Pemino, kde boli ubytovaní a potom nasledoval presun do Trnavy.... 
 
Spoznávanie Trnavy - prehliadka expozície Západoslovenského múzea v Trnave
Nedeľné dopoludnie sme zakončili prehliadkou expozícii Západoslovenského múzea v Trnave. V zaujímavej prehliadke prispel aj výklad sprievodkyne, kde našich hosti - ale aj viacerých z nás zaujali informácie z histórie Trnavy, od najstarších zmienok, získaní privilégií prvého slobodného kráľovského mesta na území dnešného Slovenska v roku 1238, stredovekého života v Trnave, vybudovania mestských hradieb, pôsobenia Trnavskej univerzity či veľkého počtu kostolov až po históriu úplne nedávnu...
 
My ako šachisti sme si pripomenuli prvého slovenského veľmajstra Richarda Rétiho, na memoriáli ktorého sme sa spoločne zúčastnili - ako aj históriu medzinárodného šachového turnaja TIRNAVIA, ktorého trinásť ročníkov sa hralo v Trnave do konca osemdesiatych rokov minulého storočia...
 
  
 
Prehliadka Trnavy
Po dobrom spoločnom obede v reštaurácii hotlela London sme sa s našimi hosťami prešli cez historickú časť Trnavy .- cez Kapitulskú ulici, námestí sv. Mikuláša s Bazilikou sv. Mikuláša, po ulici M.Sch, Trnavského do centra Trnavy na Trojičné námestie a potom cez Hlavnú ulicu popred radnicu až k Západoslovenskému múzeu, kde sme sa s našimi hosťami rozlúčili 
 
 
   
 
 
Z aktivít 3.spoločnej víkendovej akcie - fotodokumentácia...
 
 
,  
 
 
Privítanie v Modranke
 
Otvorenie 3.akcie
Z úvodného stretnutia v Pemine
 
Spoločná večera
Dychovka na slávnostné privítanie
Dychovka Modrankčanka a poslankyňa A.Petková s účastníkmi akcie
 
Spoločné foto po futbalovom zápase...
ŠK Komplet Modranka-ŠK Garde Lipovec 0:1
 
Futbalový zápas
 
Zápas družstiev v rapid šachu ...
 
  
 
Mikroprojekt
Sme jedna rodina
- GENS UNA SUMUS -
Spája nás šach
 
 
Turnaj v bleskovom šachu
 
 Spoločné foto
 
  
Turnaj v Pezinku
 
S veľmajstrom Tomášom Likavským.. 
 
 
 
Zápas v kolkoch 
 
 
Prehliadka múzea v Trnave
 
Spoločný obed
 
 
V uliciach Trnavy
 
 
 
Akcia  4. akcia  
Poznávanie Moravského krasu a okolia
4. až 8.júla 2012
 
MIKROPROJEKT
Sme jedna rodina - GENS UNA SUMUS - Spája nás šach

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV
FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
 
Poznávanie Moravského krasu a okolia (Blansko, 4.7. -8.7.2012)
 
Z programu: - prvé informácie...
Početná výprava ŠK Komplet Trnava Modranka vyrazila na záverečné podujatie mikroprojektu EÚ Sme jedna rodina - GENS UNA SUMUS - Spája nás šach v stredu 4.júla niečo po tretej hodine popoludní, aby o 18:00 boli na mieste jeho konania - v Blansku v novootvorenej Zámeckej sýpke...
 
 
Program bol ozaj bohatý...
 
 
Tu sú jeho hlavné časti:
 
Tréning s IM Petrem Piskom
Hodnotná príprava členov oboh družstiev pod vedením medzinárodného majstra zaujala všetkých účastníkov - a pochvaľovali si ju najmä starší účastníci ŠK Komplet Modranka...
 
 
Spoločný večer a turnaj v bowlingu
 V krásnej bowlingovej hale sme mali možnosť zasúťažiť si, ale hlavne zabaviť sa na 8 dráhach - a
hoci sa viacej darilo našim hostiteľom, akcia potešila všetkých...
 
 
Simultánka s IM Piskom
Podobne ako na prvej akcii mikroprojektu na Planinke, kde si šachisti z oboch našich klubov mali možnosť zahrať s veľmajstrom Tomášom Likavským, aj náš cezhraničný partner zabezpečil simiultánku s kvalitným šachovým majstrom - tentokrát s IM Petrem Piskom... 
Fotodokumentácia zo stránky ŠK Garde Lipovec
 
Výlet do Moravského krasu - prehliadka Punkevnej jaskyne
V piatok, v krásnom letnom počasí sme sa popoludní zúčastnili spoločného výletu do Moravského krasu, vyvrcholením ktorého bola prehliadka Punkevnej jaskyne - vrátane plavby v podzemí...  
 
Turnaj v bleskovom šachu
šachová časť výpravy si zmerala sily v bleskovom turnaji na 10 kôl. Turnaj vyhrali IM Pisk pred domácimi hráčmi J.Sekaninom a M.Handlom, z našich hráčov si najlepšie viedol Tomáš Lukáč, ktorý skončil na 4.mieste... Spomedzi žiakov boli najlepší naši zástupcovia Matúš Mackovič pred Marošom Ležovičom a Rasťom Kavoňom...,
 
 
 
 
Športový deň v Krasovej
V sobotu sme sa presunuli do športového areálu v Krasovej, kde sme si schuti zašportovali a ukázali, že k šachu patrí aj dobrá kondícia :-)
 
Volejbalový zápas
 
V odvete za volekbalový zápas, ktorý sme odohrali na Planinke sme sa snažili súperovi vrátiť prehru... Napriek bojovnosti a snahe sa ukázala väčšia zohratosť našich hostiteľov a aj tentokrát si odniesli víťazstvo...
 
 
 
Turnaj v nohejbale:
Hralo 5 trojčlenných družstiev, dve boli zložené z Šk Komplet Modranka.. V turnaji na dva sety sa hralo systémom každý s každým, nakoniec si prvenstvo odnieslo družstvo Ševčíkovcov.  
 
 
Tenisový turnaj
10 dvojíc odohralo turnaj v tenisových štvorhrách. Nás reprezentovali 4 páry, najlepšie sa darilo Tomášovi s Veronikou... 
 
 
Zápas vo futbale
 
V prestížnom súboji vo futbale sme po dvoch prehrách pri akciách poriadaných na Slovensku konečne zaknihovali tesné - no o to cennejšie víťazstvo 5:4.
Nastúpili sme sústredene, a pozornou hrou v obrane s výbornými a nebezpečenými útokmi sme nečakane po 12 minútach vyhrávali 5:0! Potom však súper, využijúc naše striedania ešte do polčasu znížil na 3:5... V druhom polčase naši hostitelia znížili na rozdiel jediného gólu a napriek drvivému tlaku a množstvu šancí sme zápas dotiahli do úspešného konca!  
 
Turnaj v rapid šachu - Krasová:
7 kolový turnaj v rapid šachu bol záverečnou šachovou disciplínou nášho spoločného mikroprojektu. V bohatom štartovom poli bolo do 40 šachistov. Z našich zástupcov si najlepšie viedol Maroš Ležovič, ktorý vyhral kategóriu žiakov a aj celkovo získal pekné 4.miesto.... 
 
 
 Zábery zo simultánky
 
 
 
  Bowling
  
 
Tréning s IM Petrem Piskem 
 
 
 Výlet do Moravského krasu
 Spoločné foto pri výlete do Moravského krasu
 
Po turnaji v bleskovom šachu 
 
 
Predsedovia cezhraničkných partnerov - Ľuboš Ševčík a Július Gajarský 
 
 
Spoločné foto po futbalovom zápase... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentáre

Nový príspevok
nick  
text
 
 
419+3šesť  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
aktualizované: 17.11.2023 16:50:45