***Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí

 
Pripravujeme turnaj detí a mládeže...
Trnava, 14.12.2013
Regionálna Šachová Akadémia TIRNAVA šachových nádejí
***Vianočná
TIRNAVIA
šachových nádejí
2013
6.ročník
 
   
 
 
 

ŠK Komplet Trnava-Modranka
vás pozýva na
šachový festival detí a mládeže
 ***Vianočná  TIRNAVIA šachových nádejí 2013
 
A turnaj  rámci Grand Prix mládeže 2013/2014
B turnaj juniorov do 20 rokov
 *Garant turnaja:    ŠK Komplet Trnava -Modranka
 *Riaditeľ súťaží:   Ing. Július Gajarský
 *Miesto konania:   Kultúrny dom Modranka, Sereďská ul., Trnava-Modranka
 *Termín:   14. decembra 2013 (sobota)
 *Prezentácia:   8:30 – 9:00 hod. 
 *Právo účasti:   Chlapci a dievčatá narodení po 1. 1. 1994 (všetci, ktorí radi hrajú šach) 
*Hrací systém:  Turnaj A započítavaný do šachovej Grand Prix mládeže 
Pre hráčov narodených v roku 2000 a mladších
s ratingom podľa LOK maximálne 1400 bodov
Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu
Technické podmienky podľa Súťažného poriadku Grand Prix mládeže 2013/2014 organizovanej Slovenským šachovým zväzom 
 
  Turnaj B – juniori do 20 rokov (narodení 1. 1. 1994 a mladší), 
Švajčiarsky systém na 7 kôl, tempo 2 x 20 minút na partiu
 Hrá sa podľa pravidiel FIDE pre rapid šach
*Štartovné:  1 €  (občerstvenie) 
 *Ceny:   Ceny - poháre a medaily pre víťazov turnajov a ceny pre všetkých účastníkov, výber podľa poradia
 *Občerstvenie:   Účastníkom bude podané občerstvenie a nápoje 
 Prihlášky a informácie:  Počet účastníkov prosíme nahlásiť na elektronickú adresu
              modranka-sach@wbl.sk alebo na tel. 0910 673 122
 
 
                                                                                 
Poznámka:  Na každého nepárneho účastníka prosíme priniesť kompletnú hraciu súpravu a funkčné šachové hodiny
   
*****   Tešíme sa na vašu účasť! *****   
 
 Podujatie podporujú:       
 http://gpx.jogo.sk/info.php
Zoznam prihlásených:
 
Diskusné fórum k ***Vianočnej TIRNAVII šachových nádejí 2013:
 
 
 
 
 
Pripravujeme turnaj detí a mládeže...
Trnava, 15.12.2012
***Vianočná
TIRNAVIA
šachových nádejí
2012
jubilejný
5.ročník
 
   
 
 
 

ŠK Komplet Trnava-Modranka
vás pozýva na
šachový festival detí a mládeže
 ***Vianočná  TIRNAVIA šachových nádejí 2012
 
A turnaj  rámci Grand Prix mládeže 2012/2013
B turnaj juniorov do 20 rokov
 *Garant turnaja:    ŠK Komplet Trnava -Modranka
 *Riaditeľ súťaží:   Ing. Július Gajarský
 *Miesto konania:   Kultúrny dom Modranka, Sereďská ul., Trnava-Modranka
 *Termín:   15. decembra 2012 (sobota)
 *Prezentácia:   8:30 – 9:00 hod. 
 *Právo účasti:   Chlapci a dievčatá narodení po 1. 1. 1993 (všetci, ktorí radi hrajú šach) 
*Hrací systém:  Turnaj A započítavaný do šachovej Grand Prix mládeže 
Pre hráčov narodených v roku 1999 a mladších
s ratingom podľa LOK maximálne 1400 bodov
Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu
Technické podmienky podľa Súťažného poriadku Grand Prix mládeže 2012/2013 organizovanej Slovenským šachovým zväzom 
 
  Turnaj B – juniori do 20 rokov (narodení 1. 1. 1993 a mladší), 
Švajčiarsky systém na 7 kôl, tempo 2 x 20 minút na partiu
 Hrá sa podľa pravidiel FIDE pre rapid šach
*Štartovné:  1 €  (občerstvenie) 
 *Ceny:   Ceny - poháre a medaily pre víťazov turnajov a ceny pre všetkých účastníkov, výber podľa poradia
 *Občerstvenie:   Účastníkom bude podané občerstvenie a nápoje 
 Prihlášky a informácie:  Počet účastníkov prosíme nahlásiť na elektronickú adresu
              modranka-sach@wbl.sk alebo na tel. 0910 673 122
 
 
                                                                                 
Poznámka:  Na každého nepárneho účastníka prosíme priniesť kompletnú hraciu súpravu a funkčné šachové hodiny
   
*****   Tešíme sa na vašu účasť! *****   
 
 Podujatie podporujú:       
 http://gpx.jogo.sk/info.php
Zoznam prihlásených:
 
Diskusné fórum k ***Vianočnej TIRNAVII šachových nádejí 2012:
 
 
 
4.ročník šachového festivalu detí a mládeže...
Trnava, 10.12.2011  Propozície: modranka-sach.wbl.sk/Vianocna-TIRNAVIA-sachovych-nadeji.html 
***Vianočná
TIRNAVIA
šachových nádejí
2011
4.ročník
  
       
      
ŠK Komplet Trnava-Modranka
zorganizoval
šachový festival detí a mládeže
 ***Vianočná  TIRNAVIA šachových nádejí 2011
 
A turnaj rámci Grand Prix mládeže 2011/2012
B turnaj juniorov do 20 rokov
                    
***** Víťazom gratulujeme a všetkým účastníkom ďakujeme za účasť! *****   
 
       
 
Výsledky:
 
Diskusné fórum k ***Vianočnej TIRNAVII šachových nádejí 2011:
 
 Podujatie podporili                         

 

 
 
Pripravujeme turnaj detí a mládeže...
Trnava, 10.12.2011
***Vianočná
TIRNAVIA
šachových nádejí
2011
4.ročník
 
   
 
 
 

ŠK Komplet Trnava-Modranka
vás pozýva na
šachový festival detí a mládeže
 ***Vianočná  TIRNAVIA šachových nádejí 2011
 
A turnaj  rámci Grand Prix mládeže 2011/2012
B turnaj juniorov do 20 rokov
 *Garant turnaja:    ŠK Komplet Trnava -Modranka
 *Riaditeľ súťaží:   Ing. Július Gajarský
 *Miesto konania:   Kultúrny dom Modranka, Sereďská ul., Trnava-Modranka
 *Termín:   10. decembra 2011(sobota)
 *Prezentácia:   8:30 – 9:00 hod. 
 *Právo účasti:   Chlapci a dievčatá narodení po 1. 1. 1992 (všetci, ktorí radi hrajú šach) 
*Hrací systém:  Turnaj A započítavaný do šachovej Grand Prix mládeže 
Pre hráčov narodených v roku 1998 a mladších
s ratingom podľa LOK maximálne 1400 bodov
Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu
Technické podmienky podľa Súťažného poriadku Grand Prix mládeže 2011/2012 organizovanej Slovenským šachovým zväzom 
 
  Turnaj B – juniori do 20 rokov (narodení 1. 1. 1992 a mladší), 
Švajčiarsky systém na 7 kôl, tempo 2 x 20 minút na partiu
 Hrá sa podľa pravidiel FIDE pre rapid šach
*Štartovné:  1 €  (občerstvenie) 
 *Ceny:   Ceny - poháre a medaily pre víťazov turnajov a ceny pre všetkých účastníkov, výber podľa poradia
 *Občerstvenie:   Účastníkom bude podané občerstvenie a nápoje 
 Prihlášky a informácie:  Počet účastníkov prosíme nahlásiť na elektronickú adresu
              modranka-sach@wbl.sk alebo na tel. 0910 673 122
 
 
                                                                                 
Poznámka:  Na každého nepárneho účastníka prosíme priniesť kompletnú hraciu súpravu a funkčné šachové hodiny
   
*****   Tešíme sa na vašu účasť! *****   
 
 Podujatie podporujú:       
 http://gpx.jogo.sk/info.php
Zoznam prihlásených:
 
Diskusné fórum k ***Vianočnej TIRNAVII šachových nádejí 2011:
 
 
Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí...
 
 
 
 
Šachový festival
detí a mládeže
 
 
  
  

 

***Vianočná

 

 

 

 

2010

3.ročník

 

 Podujatie podporili:

 

šachových nádejí

 

TIRNAVIA

Enel, Slovenské elektrárne

  
Mesto Trnava
 
 
 
 Šachový festival detí a mládeže usporiadal ŠK Komplet Trnava-Modranka a TSM TIRNAVIA
šachových nádejí s podporou mesta Trnava a zúčastnilo sa ho v dvoch turnajoch úctyhodných 133 mladých
šachistov! Súčasťou podujatia bolo aj finále a vyhodnotenie náborových turnajov TT SK a SŠZ
a simultánka so šachovým veľmajstrom Tomášom Likavským. Podujatie sa uskutočnilo v sobotu 11.decembra 2010 v priestoroch Kultúrneho domu v Trnave-Modranke.
 
Výsledky:
Turnaj juniorov do 20 rokov:
 
Náborový turnaj SŠZ a TT SK:
 
 
  
 Výsledky:
***Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí - Turnaj Grand Prix mládeže – 117 účastníkov
Pre hráčov narodených v roku 1997 a mladších
s ratingom podľa LOK maximálne 1550 bodov
Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu
1.Hlavina Ľubomír (Nitriansky šachový klub Nitra) 8,5 b.
2.Ležovič Maroš (ŠK Komplet Trnava-Modranka) 7,5 b.
3. Vrtiaková Anna (Klub šachových nádejí KŠN Bratislava) 7,5 b.
Víťazi jednotlivých kategórií GPX
Dievčatá D08: Cíbiková Barbora (ŠK Senec) 4 b
Chlapci C08: Šošovička Jakub (Strelec Devínska Nová Ves) 6 b.
Dievčatá D11: Vrtiaková Anna 7,5 b. (KŠN Bratislava)
Chlapci C11: Krajčovič Jakub (ŠK Doprastav Bratislava) 6,5 b.
Dievčatá D14: Hana Dzurjaninová (ŠK Lokomotíva Trnava) 7 b.
Chlapci C14: Hlavina Ľubomír (NŠK Nitra) 8,5 b.
Najmladší účastník:Barnášová Simonka 4 roky (CVČ Gessayova Bratislava) 2 b.
 
  
 ***Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí - Turnaj juniorov do 20 rokov (16 účastníkov)
Sprievodný turnaj pre hráčov narodených v roku 1991 a mladších s ratingom podľa LOK
nad 1550 bodov 2 x 20 minút na partiu
1. Puškár Peter (ŠK Lokomotíva Trnava) 6 b.
2. Lančarič Tomáš (ŠK Dvory nad Žitavou) 5 b.
3. Bajcar Pavol (ZŠK Vrbové) 4,5 b.
  
Súčasťou podujatia bolo aj finále a vyhodnotenie náborových turnajov TT SK a SŠZ.V novembri sa odohrali základné kolá v každom zo siedmich okresov trnavského kraja a vo finálev Trnave bolo nasledovné poradie.Finále náborových turnajov Trnavského samosprávneho kraja a Slovenského šachového zväzu:
1. Ležovič Maroš (ŠK Komplet Trnava-Modranka - ZŠ Modranka) 7,5 b.
2. Dzurjaninová Hana (ŠK Lokomotíva Trnava - GAM Trnava) 7 b.
3. Puškár David (ŠK Lokomotíva Trnava - A.Kubinu) 7 b.
Medzi najlepšími 10 sa ďalej umiestnili:4. Očko Martin (Osuské - Gym. L.Novomeského, Senica)5. Nemečkay Dominik (Osuské – Lahšárska n.Ves)6.Pszota Mate - (V.Meder)7.Csoltko Fridrich (V.Meder - B.Bartoka)8. Bango Lukáš - (ŠK Komplet Trnava-Modranka - ZŠ Modranka)9. Bango Dominik - (ŠK Komplet Trnava-Modranka - ZŠ Modranka)10. Miškev Martin - (Lokomotíva Trnava - ZŠ Vančurova)
 
  
  
  
 
 
Vyhodnotenie najlepších škôl (započítané výsledky základných kôl i finále):1. ZŠ Modranka2. SZŠ Skalica3. ZŠ Bélu Bartóka Veľký Meder4. ZŠ Trstice5. ZŠ s MŠ TrakovicePrví traja z náborových turnajov získali poháre, medaily a diplomy, ďalší do 10 miesta boliodmenení vecnými cenami. Víťazov dekorovali zástupca SŠZ pán Dobrotka a veľmajster TomášLikavský. Piatim najúspešnejším školám z náborových turnajov TT SK a SŠZ budú odovzdané šachovésúpravy a vedúcim šachových krúžkov demonštračné magnetické tabule.
Na záver finále náborových turnajov TT SK a SŠZ 12 z najúspešnejších mladých šachovýchnádejí si zmeralo sily v simultánke so šachovým veľmajstrom GM Tomášom Likavským
 
   
 
 
 

 

Pripravujeme turnaj detí a mládeže...

Trnava, 11.12.2010

***Vianočná

TIRNAVIA

šachových nádejí

2010

3.ročník

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


ŠK Komplet Trnava-Modranka

vás pozýva na

šachový festival detí a mládeže

 ***Vianočná

TIRNAVIA šachových nádejí 2010

A turnaj  rámci Grand Prix mládeže 2010/2011

B turnaj juniorov do 20 rokov

Finále a vyhodnotenie série náborových turnajov SŠZ a TT SK 

*Garant turnaja:      ŠK Komplet Trnava -Modranka

*Riaditeľ súťaží:      Ing. Július Gajarský

*Miesto konania:      Kultúrny dom Modranka, Sereďská ul., Trnava-Modranka

*Termín:               11. decembra 2010 (sobota)

*Prezentácia:          8:30 – 9:00 hod. 

*Právo účasti:          Chlapci a dievčatá narodení po 1. 1. 1991 (všetci, ktorí radi hrajú šach) 

*Hrací systém:         Turnaj A započítavaný do šachovej Grand Prix mládeže 

Pre hráčov narodených v roku 1997 a mladších
s ratingom podľa LOK maximálne 1550 bodov

Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu

Technické podmienky podľa Súťažného poriadku Grand Prix mládeže 2010/2011 organizovanej Slovenským šachovým zväzom 

Turnaj B – juniori do 20 rokov (narodení 1. 1. 1991 a mladší), 

 Švajčiarsky systém na 7 kôl, tempo 2 x 20 minút na partiu

  Hrá sa podľa pravidiel FIDE pre rapid šach

 Štartovné:                  1 €  (občerstvenie) 

*Ceny:                        Ceny pre víťazov turnajov  všetkých účastníkov, výber podľa poradia

*Občerstvenie:               Účastníkom bude podané občerstvenie a nápoje 

Poznámka:  Na každého nepárneho účastníka prosíme priniesť kompletnú hraciu súpravu a funkčné šachové hodiny

                       Prihlášky a informácie:  Počet účastníkov prosíme nahlásiť na elektronickú adresu

                         modranka-sach@wbl.sk alebo na tel. 0910 673 122
 
*****   Tešíme sa na vašu účasť! *****   

 

 
V rámci podujatia:  
Finále a vyhlásenie víťazov seriálu náborových turnajov TTSK  organizovaných Slovenským šachovým zväzom, Šachovým zväzom Trnavského kraja a Trnavským samosprávnym krajom.
 
Simultánka so šachovým veľmajstrom pre najlepších z okresných kôl
 
       
 
Projekt náborových turnajov sa realizuje s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja
 
Zoznam prihlásených:
 
Diskusné fórum k ***Vianočnej TIRNAVII šachových nádejí 2010:
 

 

 
Šachový festival detí a mládeže
          
  

 

***Vianočná

 

TIRNAVIA

 

šachových nádejí

2010

3.ročník

 

 

   Šachový festival detí a mládeže usporiadal ŠK Komplet Trnava-Modranka a TSM TIRNAVIA
šachových nádejí s podporou mesta Trnava a zúčastnilo sa ho v dvoch turnajoch úctyhodných 133 mladých
šachistov! Súčasťou podujatia bolo aj finále a vyhodnotenie náborových turnajov TT SK a SŠZ
a simultánka so šachovým veľmajstrom Tomášom Likavským. Podujatie sa uskutočnilo v sobotu 11.decembra
2010 v priestoroch Kultúrneho domu v Trnave-Modranke.
 
 
Výsledky:
Turnaj GPX:
Turnaj juniorov do 20 rokov:
Náborový turnaj SŠZ a TT SK:
 
  
   Výsledky:
***Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí - Turnaj Grand Prix mládeže – 117 účastníkov
Pre hráčov narodených v roku 1997 a mladších
s ratingom podľa LOK maximálne 1550 bodov
Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu
1.Hlavina Ľubomír (Nitriansky šachový klub Nitra) 8,5 b.
2.Ležovič Maroš (ŠK Komplet Trnava-Modranka) 7,5 b.
3. Vrtiaková Anna (Klub šachových nádejí KŠN Bratislava) 7,5 b.
Víťazi jednotlivých kategórií GPX
Dievčatá D08: Cíbiková Barbora (ŠK Senec) 4 b
Chlapci C08: Šošovička Jakub (Strelec Devínska Nová Ves) 6 b.
Dievčatá D11: Vrtiaková Anna 7,5 b. (KŠN Bratislava)
Chlapci C11: Krajčovič Jakub (ŠK Doprastav Bratislava) 6,5 b.
Dievčatá D14: Hana Dzurjaninová (ŠK Lokomotíva Trnava) 7 b.
Chlapci C14: Hlavina Ľubomír (NŠK Nitra) 8,5 b.
Najmladší účastník:Barnášová Simonka 4 roky (CVČ Gessayova Bratislava) 2 b.
 
  
   ***Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí - Turnaj juniorov do 20 rokov (16 účastníkov)
Sprievodný turnaj pre hráčov narodených v roku 1991 a mladších s ratingom podľa LOK
nad 1550 bodov 2 x 20 minút na partiu
1. Puškár Peter (ŠK Lokomotíva Trnava) 6 b.
2. Lančarič Tomáš (ŠK Dvory nad Žitavou) 5 b.
3. Bajcar Pavol (ZŠK Vrbové) 4,5 b.
  
 
  
  
  
  
Podujatie podporili: Fotodokumentácia: Správa o podujatí:
 
 
 

 

Pripravujeme turnaj detí a mládeže...

Trnava, 11.12.2010

***Vianočná

TIRNAVIA

šachových nádejí

2010

3.ročník

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


ŠK Komplet Trnava-Modranka

vás pozýva na

šachový festival detí a mládeže

 ***Vianočná

TIRNAVIA šachových nádejí 2010

A turnaj  rámci Grand Prix mládeže 2010/2011

B turnaj juniorov do 20 rokov

Finále a vyhodnotenie série náborových turnajov SŠZ a TT SK 

*Garant turnaja:      ŠK Komplet Trnava -Modranka

*Riaditeľ súťaží:      Ing. Július Gajarský

*Miesto konania:      Kultúrny dom Modranka, Sereďská ul., Trnava-Modranka

*Termín:               11. decembra 2010 (sobota)

*Prezentácia:          8:30 – 9:00 hod. 

*Právo účasti:          Chlapci a dievčatá narodení po 1. 1. 1991 (všetci, ktorí radi hrajú šach) 

*Hrací systém:         Turnaj A započítavaný do šachovej Grand Prix mládeže 

Pre hráčov narodených v roku 1997 a mladších
s ratingom podľa LOK maximálne 1550 bodov

Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu

Technické podmienky podľa Súťažného poriadku Grand Prix mládeže 2010/2011 organizovanej Slovenským šachovým zväzom 

Turnaj B – juniori do 20 rokov (narodení 1. 1. 1991 a mladší), 

 Švajčiarsky systém na 7 kôl, tempo 2 x 20 minút na partiu

  Hrá sa podľa pravidiel FIDE pre rapid šach

 Štartovné:                  1 €  (občerstvenie) 

*Ceny:                        Ceny pre víťazov turnajov  všetkých účastníkov, výber podľa poradia

*Občerstvenie:               Účastníkom bude podané občerstvenie a nápoje 

Poznámka:  Na každého nepárneho účastníka prosíme priniesť kompletnú hraciu súpravu a funkčné šachové hodiny

                       Prihlášky a informácie:  Počet účastníkov prosíme nahlásiť na elektronickú adresu

                         modranka-sach@wbl.sk alebo na tel. 0910 673 122
 
*****   Tešíme sa na vašu účasť! *****   

 

 
V rámci podujatia:  
Finále a vyhlásenie víťazov seriálu náborových turnajov TTSK  organizovaných Slovenským šachovým zväzom, Šachovým zväzom Trnavského kraja a Trnavským samosprávnym krajom.
 
Simultánka so šachovým veľmajstrom pre najlepších z okresných kôl
 
       
 
Projekt náborových turnajov sa realizuje s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja
 
Zoznam prihlásených:
 
Diskusné fórum k ***Vianočnej TIRNAVII šachových nádejí 2010:
 

  

 
Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí 2009...
 
Výsledky na  chess-results.com/tnr28494.aspx 
Trnava, 19.12.2009

***Vianočná

 

TIRNAVIA

 

šachových nádejí

2009

 


Telegraficky výsledky z Vianočnej TIRNAVIE šachových nádejí 2009

Turnaja sa zúčastnilo 77 mladých šachistov.

 Víťazom turnaja Grand Prix sa stal 

1. Matej Michálek zo Sparty Pov. Bystrica  s 7,5 bodmi

pred trojicou domácich nádejí z  v poradí:

2.Rastislav Kavoň ŠK Komplet Trnava-Modranka 7 bodov 

3.Maroš Ležovič ŠK Komplet Trnava-Modranka7 bodov

4.Jakub Nguyen ŠK Komplet Trnava-Modranka 6,5 bodu

......

Turnaj B vyhral

Matúš Mackovič z Lokomotívy Trnava 

Kompletné výsledky

http://chess-results.com/tnr28494.aspx?lan=1 

FOTODOKUMENTÁCIA

picasaweb.google.sk/sachisti/VianocnaTirnavia19122009#  

 
 
 
 
 
 
 
D08
Mária Závodná
(ŠK Štefanov)
C08
Janko Osadský
(ŠK Láb)
D11
Anna Vrtiaková
(KŠN Bratislava)
C11
Rasťo Kavoň
(Komplet Modranka)
D14
Evelína Tomovicsová
(ŠK Senec)
C14
Matej Michálek
(Sparta P.Bystrica)
Najlepší v jednotlivých kategóriách Grand Prix
 
Výsledky na  chess-results.com/tnr28494.aspx 
Trnava, 19.12.2009

***Vianočná

TIRNAVIA

šachových nádejí

2009

 


Telegraficky výsledky z Vianočnej TIRNAVIE šachových nádejí 2009

Turnaja sa zúčastnilo 77 mladých šachistov.

 

Víťazom turnaja Grand Prix sa stal

1. Matej Michálek zo Sparty Pov. Bystrica  s 7,5 bodmi

pred trojicou domácich nádejí z  v poradí:

2.Rastislav Kavoň ŠK Komplet Trnava-Modranka 7 bodov

3.Maroš Ležovič ŠK Komplet Trnava-Modranka7 bodov

4.Jakub Nguyen ŠK Komplet Trnava-Modranka 6,5 bodu

......

Turnaj B vyhral Matúš Mackovič z Lokomotívy Trnava

 

Kým sa objaví kompletnejšia dokumentácia na stránke aspoň link na výsledky


http://chess-results.com/tnr28494.aspx?lan=1 

FOTODOKUMENTÁCIA

picasaweb.google.sk/sachisti/VianocnaTirnavia19122009#  

   
 
 
 

 

Pripravujeme turnaj detí a mládeže... Trnava, 19.12.2009

***Vianočná

TIRNAVIA

šachových nádejí

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ŠK Komplet Trnava – Modranka

vás pozýva na 

Trnavský šachový festival detí a mládeže


***Vianočná

TIRNAVIA šachových nádejí 2009

turnaj  rámci Grand Prix mládeže 2009/2010

 

*Garant turnaja:           ŠK Komplet Trnava -Modranka

*Riaditeľ súťaží:         Ing. Július Gajarský

*Miesto konania:         Kultúrny dom Modranka, Sereďská ul, Trnava-Modranka

*Termín:                     19. december 2009 (sobota)

*Prezentácia:               8:30 – 9:00 hod.

*Právo účasti:               Chlapci a dievčatá narodení po 1. 1. 1996

                                  (majstri aj začiatočníci, všetci, ktorí radi hrajú šach)

*Hrací systém:             Turnaj  –  Šachová Grand Prix

  Pre hráčov narodených v roku 1996 a mladších s ratingom podľa LOK maximálne 1550 bodov

Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu


Hrá sa podľa pravidiel FIDE

*Štartovný poplatok:     1 Euro

*Prihlášky a informácie:  Počet účastníkov prosíme nahlásiť do 17.12.2008 na adresu

 

      *****   Tešíme sa na vašu účasť! *****                                                  

 

 

Informácie z nášho turnaja ***Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí 2008...

Turnaj detí a mládeže... Trnava, 20.12.2008
Výsledky...

***Vianočná

TIRNAVIA

šachových nádejí

2008

Výsledky a ďalšie informácie  v rubrike Turnaje
www.modranka-sach.wbl.sk/Turnaje__Mladez.html

Trnava-mladsi_Vianocna_TIRNAVIA_vysledky.XLS (124 KB)

Trnava-starsi_Vianocna_TIRNAVIA_vysledky.XLS (113 KB)Turnaj A - Grand Prix
1. Dolnák Michal 9 b.
2.Kavoň Rastislav  7 b.
3.Jablonický Martin 7 b.
 
Turnaj B - juniori
1.Lipták Dušan 7 b.
2.Markuliak Mário 5 b.
3.Tokoly Daniel 4,5 b.
     

  

Víťazi jednotlivých kategórií:

C8 Durdy Marek (Trakovice) *** C11 Kavoň Rasťo (Modranka) *** C14 Dolnák Michal (Krasňany)
 

 D8 Mikulíková Miroslava (Dojč)  ***  D11Meszarosová Eva (Dvory nad Žitavou) ***   D14 Koloditsová Renáta (Senec) 

Podujatie podporili
                                 
Slovenské elektrárne, a.s.                       Slovenský šachový zväz                         Mesto Trnava
Upozornenie - Straty a nálezy - pozrite rubriku Diskusia - TIRNAVIA šachových nádejí
 
aktualizované: 17.11.2023 16:50:45