HistoriaHistória šachu v Modranke

Spracováva sa a priebežne dopĺňa...  Pripravené z materiálov, archívov a spomienok priaznivcov šachu v Modranke


  Stručne z histórie


Základy šachu v Modranke v 50 - tych rokoch minulého storočia. Pred vytvorením samostatného šachového oddielu hrávali viacerí hráči  z Modranky v Lokomotíve Trnava


V šesťdesiatych rokoch  - oživenie šachu v Modranke - do Modranky sa presťahoval Ján Kozinka a vytvoril šachový oddiel, ktorý hrával majstrovské súťaže.

Sedemdesiate a osemdesiate roky - šachové družstvá hrali v rámci TJ Štavbár OSP Modranka. Do Modranky prišlo niekoľko hráčov, ktorí  pomohli dostať Modranku do krajských súťaží. 

Deväťdesiate roky  - prechod pod hlavičku Komplet Modranka. Účasť v 3.lige

Súčasnosť - po roku 2000 ....  už nájdete v jednotlivých rubrikách na tejto stránke
 
Podrobnejšie z histórie nájdete na týchto stránkach. Materiály sú postupne doplňované z archívu a pamäte členov ŠK Modranka
História šachu
v Modranke
          Spracoval Ján Kozinka  
 
  

 

  Šach v Modranke sa hral už začiatkom 30-tych rokov minulého storočia. Zo silných šachistov tejto doby je potrebné spomenúť aspoň hráčov ako dôstojný pán Masár, Ján Kozinka starší, Kralovič, Jozef Horváth, Jozef Domanický, Ján Čambál, Pavelka a veľa ďalších. Hrávalo sa na farskom úrade a u „Fuga”, ale i v domácnostiach. Bol to neorganizovaný príležitostný šach.

 

  Prvý oficiálny prebor Modranky sa uskutočnil v roku 1954/55. Víťazom bol Ján Kozinka ml. Na základe umiestenia v tomto prebore vzniklo po prvý krát družstvo Modranky, ktoré pomerne dobre obstálo v okresnom prebore, keď neprehralo ani s víťazom okresného preboru družstvom Slavoj Trnava. V družstve sa vystriedali hráči Ján Kozinka ml., J. Kralovič, Jozef Horváth, Ján Čambál, Jozef Domanický, Ján Kozinka st., Anton Kozinka, Marián Kozinka, S. Zvolenský, J. Čápka. Aký bol o šach záujem vidno i z toho, že keď sme zmeškali osobný vlak do Cífera starší páni rozhodli, že sme cestu na majstrovský zápas s Cíferom absolvovali popri koľajniciach peši (!!!) a zápas sme vyhrali! Tak isto i v Hrnčiarovciach. Prví piati tvorili družstvo, ktoré po linke DSO Sokol vyhralo krajský prebor a skončilo druhé na Slovensku. Hráči Jozef Horváth, Ján Čambal, Jozef Domanický a Ján Kozinka ml. sa zúčastňovali mestských a okresných preborov. Ján Kozinka ml. sa dokonca stal preborníkom okresu.1956/57 a skončil v krajskom prebore na 4. až 5. mieste (Trenčianske Teplice).

 

  V tomto čase dosiahol i dorastenec Marián Kozinka v krajskom prebore v 1956 druhé a v 1957 tretie miesto. Odchodom Jána Kozinku ml. na základnú vojenskú službu prišlo k útlmu v šachovom dianí.

 
 

  Oživenie šachu a tzv. druhá fáza organizovaného šachu v Modranke nastala po šachovom turnaji v Obzore pri mori (Bulharsko), kde sa ho zúčastnili funkcionári i hráči vtedajšieho ŠO Stavbár OPS Modranka. Po návrate z dovolenky sme sa prihlásili do okresného preboru. V našom družstve sa vystriedali hráči Ján Kozinka ml., Anton Kozinka, Ján Čambál, Jozef Horváth, Behan, Ševčík, L.Mara, Vladimír Fridrich, Pavol Dobiš, Viliam Procházka.

 

  Pomohli nám i priatelia z Trnavy a postupne do šachového klubu prichádzali Alojz Gajarský, Eduard Zárecký, Michal Selnekovič, Dezider Šalát, Július Kováč a Július Gajarský.  No najväčšiu posilu sme získali príchodom mladých inžinierov z „atómky“, ktorých priviedol Július Gajarský. Niekoľko sezón v súťaži takto reprezentovali Modranku Juraj Václav, Vladimír Kaliský, a Július Kompas.

 

  Postupne sme si vychovávali vlastnú základňu od žiakov až po dorast. Nezištne sa mládeži venoval Ján Kozinka, či už tréningom v šachovom krúžku na základnej škole v Modranke alebo na tréningoch na štadióne v Areáli zdravia.

 

  Vrátil sa domov i Ing. Severín Petko. A tak sme mohli prakticky nepretržite hrať krajský prebor družstiev. Za dobrú prácu s mládežou nám okresný šachový zväz pridelil usporiadať tri krát okresný prebor žiakov a dorastencov. Z vlastných radov sa najlepšie umiestňovali Branislav Sekera, Roman Kozinka, Martin Beníček a ďalší. Ďalej boli uskutočnené 3 finále riešenia šachových úloh.

 

  Odohrali sme nespočetné množstvo turnajov najmä v bleskovej hre .Hrával sa pravidelne turnaj na počesť oslobodenia Modranky. Najčastejšie vyhrával Ján Kozinka, ale úspešní boli aj ďalší hráči. Víťazom aspoň jedného turnaja z tohto obdobia boli Ján Kozinka, Alojz Gajarský, Michal Selnekovič, Eduard Zárecký, Ing. Severín Petko, Anton Kozinka, Branislav Sekera, Július Kompas, Vladimír Kaliský, Július Gajarský, Juraj Václav, Jozef Horváth, Ján Čambál, Kralovič, Rudolf Bielokostolský, (ak som niekoho vynechal nech mi to prepáči neviedli sme v tom čase presné záznamy). Týmto stručným určite nie vyčerpávajúcim prehľadom sa končí druhé obdobie v šachovom živote v Modranke.

 

Tretia fáza je už zdokumentovaná vďaka súčasnému predsedovi oddielu Júliusovi Gajarskému.

 

 

 

  Tých niečo vyše 50 rokov šachu v Modranke organizačne zabezpečoval Ján Kozinka s pomocou priateľov a záujemcov o modranský šach.

 

 

 
 
 

  Prevažná časť tohto článku bola konzultovaná s Petkom Severínom a žijúcimi pamätníkmi z Modranky.

 
 

 

 

   Poznámka:

 

  Spomienky na začiatky modranského šachu vznikli vďaka anonymnému záujemcovi ktorému sa nepáčilo strohé odbavenie minulosti šachu v Modranke.

 

 

 

 

 

  Históriu šachu v Modranke napísal Ján Kozinka, dlhoročný výborný hráč a neúnavný organizátor šachového života v Modranke.

 

 

 

 

 
Svoje spomienky na šach v Modranke od roku 1975 využil pri redakčnej úprave článku Július Gajarský.

 

 

 

 
Šachový klub Modranka na fotogafiách...
 
 
Opis fotky nie je k dispozícii.
Z histórie
ŠK Komplet Trnava-Modranka
Dobové zábery členov Šk Modranka
Opis fotky nie je k dispozícii.
Pri klubovom turnaji Memoriál Alojza Gajarského v decembri 2008. V hornom rade zľava: Roman Kozinka, Šaňo Lopatievov, Michal Babirát, Ján Kozinka, Vlado Rau, Igor Šturdík, Vlado Fridrich, Jakub Gajarský, Miroslav Mackovič, Severín Petko, Július Gajarský, Tomáš Lukáč. Vpredu dolu zľava: Marek Petko, Maroš ležovič, Valent, Rasťo Kavoň, Matúš Mackovič, Jakub Nguyen, Adam Rakús.
 
Opis fotky nie je k dispozícii.
Radosť pri historickom prvom postupe do 2.ligy v roku 2009. Zľava: Roman Kozinka, Braňo Sekera, Igor Šturdík, Július Gajarský, Miro Mackovič, Severín Petko, Ján Kozinka, Edo Zárecký, Šaňo Lopatievov. 
 
Opis fotky nie je k dispozícii.
 
30.decembra 2022 - Valné zhromaždenie Šk komplet Modranka a Memoriál Alojza Gajarského. V hornom rade zľava: JakunB Nguyen, Tomáš Novotný, Rasťo Kavoň, Dominik Bango, Viliam Procházka, Matúš Kramár,  Maroš Ležovič, šaňo lopatievov, Milan Vagovič, Marián Hutta, Edo Zárecký, Milan Rusnáčik, Severín Petko. Vpredu dolu zľava: Igor Škreko, Šimon Libich, Artur Lopašovský, Oliver Libich, Braňo Sekera, Július Gajarský, EliškaNguyenova, Roman Ondreička, Karolínka Huttová, Marek Petko.
 

Profily hráčov a členov ŠK Komplet Modranka
Ján Kozinka
Medailón k 70.narodeninám
 
.... "Šachy som sa naučil hrať od otca. Praktické skúsenosti som získal hraním s katolíckými kňazmi v Modranke a v Slovenskom Mederi /Palárikovo/. V rokoch 1952-53 som sa stal preborníkom gymnázia v Nových Zámkoch . V rokoch 53-54 gymnázia v Topoľčanoch. V rokoch 1954-55 v Trnave. Bol som dorasteneckým preborníkom kraja Nitra /1953-54/ a účastníkom preboru ČSR v Ostrave /žiaľ veľmi neúspešne/ Som majster okresu Trnavy 1956-57 a okresu Pezinok 1957-58 u dospelých. Ďalej preborníkom TJ Žabokreky, TJ Veľké Ostratice a Modranka.
   Mimo aktívnej šachovej činnosti som  bol dlhoročným funkcionárom v telovýchovnej
jednote v Modranke, v Okresnom šachovom zväze v Krajskom šachovom zväze. Ako tréner šachu som do šachovej hry zaučil takmer neuveriteľne cez 150 záujemcov o šach z toho 18 dievčat. Taktiež som robil rozhodcu v nižších súťažiach.Hral som i korešpondenčný šach pokiaľ som nezískal presvedčenie že v tejto kategórii šachu vyhráva ten kto má kvalitnejší počítač.
Mimo toho som bol aktívny i v kompozičnom šachu. Kompletné zhodnotenie tejto činnosti v prípade záujmu nájdeš v Národnej osvete číslo 7/2006 kde moju činnosť hodnotí čestný predseda Slovenského i svetového kompozičného šachu Doc. Bedrich Formánek.
Naviac som získal niekoľko víťazstiev v rôznych turnajoch v bleskovej hre" ....

Ján Kozinka. 
(Niekoľko odkazov na činnosť Jána Kozinku, hlavne v oblasti kompozičného šachu nájdete  v rubrike Odkazy, Zaujímavosti    )
 
 
 Alojz Gajarský  (6.7.1933 - 19.11.1995) Dlhoročný člen ŠK Modranka, šach hral v Modranke od roku 1975 až do roku 1995, počas ktorých odohral za družstvo vyše 100 majstrovských zápasov.
Predtým od roku 1962 hral za Lokomotívu Trnava. Účastník dorasteneckého preboru ČSR v roku 1951 v Chocni. Získal 3. miesto v Okresnom prebore (Trnava) 1965.  
Jozef Horváth Jeden zo zakladateľov šachu v Modranke a dlhoročný predseda šachového oddielu (na doplnení údajov sa pracuje...).
Michal Selnekovič (1923 - 1984)  Bývalý hráč Lokomotívy Trnava, odohral za ŠK Modranka v sedemdesiatych rokoch minulého storočia niekoľko sezón (na doplnení údajov sa pracuje...).
Ján Čambal  Dlhoročný hráč ŠK Modranka (na doplnení údajov sa pracuje...).
Domanický (1918 - 1993)  Dlhoročný hráč ŠK Modranka, hral aj za Lokomotívu Trnava (na doplnení údajov sa pracuje...).
Anton Kozinka  (na doplnení údajov sa pracuje...).
Rudolf Bielokostolský  Niekoľko sezón hral za ŠK Modranka úspešne na predných šachovniciach (na doplnení údajov sa pracuje...).
Pavol Kohoutek (11.1.1960 - 29.1.2005)  Hral za Modranku  3.ligu  viacero sezón (na doplnení údajov sa pracuje...).
 Tu sú výsledky zápasov jeho poslednej sezóny v  živote ... www.c7c5.com/league.php
 
Július Kováč  Bol členom Šk Modranka viacero sezón v osenmdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia
 
................................. Súčasní hráči ŠK Komplet Modranka

 
Petko Severín

(1931) 

 

Najstarší člen ŠK Komplet Modranka. 


   Opis fotky nie je k dispozícii.

Opis fotky nie je k dispozícii. Opis fotky nie je k dispozícii.

Opis fotky nie je k dispozícii.

 
Kozinka Ján

1937

 
Sekera Branislav
 

 

Člen Šk Modranka od roku 1983, prvý predstaviteľ spolu s Romanom Kozinkom  vtedajšej "mladej generácie" odchovancov šachu v Modranke. Od konca 90tych rokov predseda Šk Modranka, dlhodobo najsilnejší hráč Šk Modranka. Hrával ligové zápasy v ŠK lokomotíva Trnava i ŠK Cífer.  

 

 
Lopatievov Alexander

1968

  

 
Mackovič Miroslav

1959

 


 
Július Gajarský

1958

 

Július Gajarský prišiel do šachového klubu v Modranke v roku 1976, keď ho priviedol otec Alojz na pomoc s organizáciou tradičného "diktovaného" bleskového šachového turnaja. Od roku 1977 začal hrávať za B družstvo okresné súťaže. 0d roku 1978 aj za A družstvo. Najväčšie úspechy dosiahol v rokoch 1985, 1986 keď získal 12/13 bodov v ligových zápasoch bol vyhlásený za najlepšieho športovca Šk Modranka.

Pre zlepšenie teórie sa začal v roku 1980 hrávať korešpondenčné súťaže, kde sa postupne dostal až do finále MSR v korešpondenčnom šachu.

Od začiatku sa venofal funkcionárčeniu, pracoval na ŠTK Trnavského šachového zväzu, i Združení korešpondenčného šachu. Od roku 2006  až doteraz je predsedom Šk Modranka. Od roku 2008 sa začal intenzívne venovať výchove mladej generácie Šk Komplet Modranka, formálnym založením a zaregistrovaním Občianskeho združenia ŠK Komplet Trnava-Modranka. V roku 2008 založil tradíciu detských šachových festivalov TIRNAVIA šachových nádejí. V tom istom roku zorganizoval 1.ročník Letného šachového tábora JEŽKO na Planinke. Od jesene 2008 založil Regionálnu šachovú akadémiu TIRNAVIA šachových nádejí       

 
Lukáč Tomáš

1978

 
 
Zárecký Eduard
   
 

 

Procházka Viliam

Opis fotky nie je k dispozícii.