Memoriál Alojza Gajarského


Memoriál Alojza Gajarského...

 

Memoriál Alojza Gajarského Klubový turnaj
Klubový turnaj v bleskovom šachu hraný od pravidelne roku 1995 záverom roka na pamiatku  dlhoročného člena ŠK Modranka. Postupne sa stal turnajom, na ktorom si pripomíname všetkých bývalých zosnulých členov ŠK Modranka, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami.
Doteraz sa uskutočnilo 17 ročníkov
  
 

  Klubový turnaj a Valné zhromaždenie ŠK Komplet Trnava-Modranka 2009...
 

 

 

 

 

 


Modranka

30.decembra 2009, 13:00 

 
15. ročník turnaja sa uskutočnil v stredu 30.12.2009 od 13:00 v klubovni ŠK Komplet Modranka na štadióne v Areáli zdravia v Modranke.
 V rámci memoriálu sa uskutočnil samostatný turnaj šachových nádejí ŠK Komplet Trnava-Modranka za účasti 10 detí .  1.Boris Jablonický, 2. Rasťo Kavoň, 3.Maroš Ležovič
V hlavnom turnaji hralo 14 šachistov, zvíťazil "hosťujúci" F.Jablonický pred B.Sekerom a  M.Jablonickým
 Výsledky turnajov su na www.chessresults.com

 

Alojz Gajarský

 
 

Valné zhromaždenie ŠK Komplet Trnava - Modranka 2009 - zároveň sa pred turnajom uskutočnilo v zmysle Stanov šachového klubu Valné zhromaždenie ŠK Komplet Trnava -Modranka.
Program:
1. Správa o činnosti za rok 2009
2. Správa o hospodárení a finančné vyúčtovanie roku 2009
3. Návrh a voľba orgánov ŠK Komplet na nasledujúce funkčné obdobie
4. Plán činnosti na rok 2010
5. Návrh rozpočtu šachového klubu na rok 2010
6. Diskusia
7. Rôzne
 

 

Pozvánka na klubový turnaj a Valné zhromaždenie ŠK Komplet Trnava-Modranka 2009...

 


Klubovým turnajom sme sa rozlúčili s úspešným rokom 2008...

 

 


Pozvánka  
na klubový turnaj

 Pozývame všetkých členov šachového klubu ŠK Komplet Trnava-Modranka na Memoriál Alojza Gajarského - tradičný klubový turnaj  , na ktorom si na záver roka pripomíname a spomíname na bývalých hráčov ŠK Modranka, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami... Tentoraz ako uzatvorený klubový turnaj s vyhodnoten´m činnosti ŠK Komplet Trnava -Modranka a oslavou okrúhlych jubileií našich členov - 20 rokov Tomáš Lukáč, 35 rokov Branislav Sekera, 40 rokov Alexander Lopatievov, 50 rokov Július Gajarský a 60 rokov Edo Zárecký....

14. ročník turnaja sa uskutoční  v utorok 30.12.2008 od 10:00 v klubovni ŠK Komplet Modranka na štadióne v Areáli zdravia v Modranke
Tempo hry 2 x 5 min. O občerstvenie, priateľskú atmosféru a ceny pre všetkých je postarané. Ste vítaní.

Za organizátorov turnaja: J.Gajarský
 
Alojz Gajarský
    

 

     
14.ročník
2008
30.12.2008
21 hráčov Výsledky 14.ročníka
Poradie
1
.M.Babitát 12b.
2.Kozinka J.12 b.
3.Sekera B. 11,5 b.
4.Kozinka R. 10,5
5.Lopatievov 10 b.
6.Gajarský Ju.9,5 b.
7.Šturdík I. 8,5 b.
8.Mackovič M. 8 b.
9.Lukáč T. 7,5 b.
10.Mackovič M. 7 b.
11.Gajarský J, 6,5b.
12.Zárecký E. 6,5b.
13.Rau V.
14.Petko M. 2,5 b.
15.Petko S.1 b.
16.Kavoň R. 0 b.*

Žiaci
1. Kavoň R.
2.Nguyen J.
3.Ležovič Maroš
4.Rakús A.
5.Ležovič Martin
6.Joža J. 
   
 
13.ročník 2007
28.12.2007
17 hráčov Výsledky  13.ročníka:

1. Sekera Branislav  2129  10 b.
2. Šturdík Igor 2054 8 b BH. 67,0
3. Kozinka Ján  1766  8 b. BH 67,0
4. Gajarský Július 1820 6,5  BH 66,0
5. Lukáč Tomáš  1819 6,5 b.  BH 63,5
6.Lopatievov Alexander 1904 6,5 b. BH 58,0
7. Longauer Ján 1524 6,0 b. BH 66,5
8. Mackovič Matúš  1504 6,0 b. BH 66,5
9. Zárecký Eduard 1906 6,0 b. BH 63,5
10. Slezák Vladimír 1350 5,5 b. BH 69,0
11. Jablonický Martin 1380 5,5 b. BH 60,0
12. Babirát Michal 1350  5,5 b. BH 56,5
13. Mackovič Miroslav 2033 4,5 b. BH 56,5
14. Rau Vladimír 1350 4,5 BH 54,0
15. Koleňák Matúš 1350 4,0 BH 52,5
16. Hermanský Samuel 1447 4 b. 51,5
17. Petko Severín 1563 2,0 b.

  
 
Dodatkový A - turnaj
1. Sekera 9 b.
2. Lukáč 6 b.
3. Gajarský 5 b.
4. Zárecký 5 b.
5. Lopatievov 4,5 b.
6. Kozinka 4 b.
7. Mackovič 4 b.
8. Rau 3,5 b.
9. Šturdík 3 b.
10. Longauer 1 b.

Dodatkový B - turnaj
1. Mackovič Matúš 4 b.
2. Petko Severín 2,5 b.
3. Hermanský Samo 2 b.
4. Jablonický Martin 1,5 b.
5. Koleňák Matúš 0 b.

Pozvánka  
na klubový turnaj

 Pozývame všetkých členov a priateľov šachového klubu ŠK Komplet Modranka na Memoriál Alojza Gajarského - tradičný klubový turnaj  , na ktorom si na záver roka pripomíname a spomíname na bývalých hráčov ŠK Modranka, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami...

13. ročník turnaja sa uskutoční  v piatok 28.12.2007 od 10:00 v klubovni ŠK Komplet Modranka na štadióne v Areáli zdravia v Modranke
Tempo hry 2 x 5 min. O občerstvenie, priateľskú atmosféru a ceny pre všetkých je postarané. Ste vítaní.


 

 

12.ročník 2006
30.12.2006
 12 hráčov  Víťazom hlavného turnaja sa stal  Sekera Branislav
Výsledky:
1.S ekera Branislav 11
2. Mackovič Miroslav 9
3. Lukáč Tomáš 8
4. Gajarský Július 7,5
5. Longauer Ján 7,5
6. Zárecký Eduard  7
7.Lopatievov Alexander 6
8. Mackovič Matúš 4,5
9. Petko Patrik 3,5
10. Hermanský Samuel 2
11. Petko Severín 1
12.Beníček Martin 0

Doplnkový turnaj vyhral Alexander Lopatievov

Základná časť
1. - 4. Zárecký 6
1. - 4. Mackovič6
1.-4. Lopatievov 6
1.-4. Gajarský 6
5. Longauer 4
6. Petko  S. 3
7. - 8. Mackovič Matúš 1,5
7. - 8. Lukáč  1,5
9. Petko P.  0,5

Polofinále:
Lopatievov 1 Zárecký
Gajarský 1 Mackovič

Finále:
Lopatievov 1 Gajarský
11.ročník 2005

30.12.2005
 10 hráčov  Poradie:
1. Gajarský Július    
2. Sekera Branislav
3. Lukáč Tomáš

Ďalší učastníci........ Šturdík Igor, Kozinka Ján, Mackovič Miroslav, Petko Severín, Jankovič Miroslav, Petko Patrik, Hermanský Samo

 
10.ročník 2004

30.12.2004
14 hráčov Poradie:
1.Sekera Branislav 12,5
2. Šturdík Igor 11
3. Kozinka Ján 10
4. Gajarský Július  8,5
5. Lukáč Tomáš  8
6. Zárecký Eduard 7,5
7. Mackovič Miroslav 7
8. Beníček Martin 6
9. Hermanský Samuel 4,5
10.Petko Severín 4
11. Petko Marek 4
12. Petko Partik 3,5
13. Jankovič Miroslav 3,5
14. Sivák Jakub 0

 
9.ročník 2003  15 hráčov  1. Šarmír  Miloš (Cífer)  13
 2.Minich Peter (Lokomotíva Trnava) 12,5
 3. Kozinka Ján 11,5
 4. Gajarský Július 10,5
 5. Sekera Branislav 10
 6. Šturdík Igor 8
 7. Lukáč Tomáš 7,5
 8. Longauer Ján 6
 9. Račko Igor 6 
10. Michalík Ferdinand 5,5
 11. Mackovič Miroslav 4,5
12. Petko Marek 4
13. Petko Severín 3,5
14. Jankovič Miroslav 3
15. Hermanský Samuel 0,5
8.ročník 2002    1.Sekera Branislav
7.ročník 2001
14.12.2001
 10 hráčov  1. Kozinka Roman  8,5 b.
 2. Kohoutek Pavel 8 b.
 3. Kozinka Ján 7 b.
 4. Sekera Branislav/Beníček Martin 6 b.
 5. Longauer Ján 5 b.
 6. Gajarský Július 4,5 b.
 7. Michalík Ferdinand 3 b.
 8. Kováč Július 1,5 b.
 9. Petko Severín 1 b.
 10. Hermanský Samuel 0,5 b.
Poznámka:  B.Sekeru v priebehu turnaja nahradil M.Beníček
6.ročník 2000    1.Sekera Branislav
5.ročník 1999    1.Sekera Branislav
4.ročník 1998    1.Kozinka Roman
3.ročník 1997    1.Kohoutek Pavel
2.ročník 1996    1.Sekera Branislav
1.ročník 1995    1.Kozinka Ján

 

Výsledky 14.ročníka Memoriálu A.Gajarského


Alojz Gajarský

Poradie

1.M.Babitát 12b.
2.Kozinka J.12 b.
3.Sekera B. 11,5 b.
4.Kozinka R. 10,5
5.Lopatievov 10 b.
6.Gajarský Ju.9,5 b.
7.Šturdík I. 9,5 b.
8.Mackovič M. 8 b.
9.Lukáč T. 7,5 b.
10.Mackovič M. 7 b.
11.Gajarský J, 6,5b.
12.Zárecký E. 6,5b.
13.Rau V. 6b.
14.Petko M. 2,5 b.
15.Petko S.1 b.
16.Kavoň R. 0 b.*

Žiaci
1. Kavoň R.
2.Nguyen J.
3.Ležovič Maroš
4.Rakús A.
5.Ležovič Martin
6.Joža J..

 14.ročník Memoriálu Alojza Gajarského - hlavný turnaj vyhral Michal Babirát s 12 bodmi.


Na 2.mieste skončil Ján Kozinka s 12 bodmi a tretí bol Braňo Sekera s 11,5 bodmi.
 
Turnaj žiakov vyhral  Rasťo Kavoň.
Klubový memoriál Turnaj sa uskutočnil v utorok 30.12.2008 od 10:00 v klubovni ŠK Komplet Trnava-Modranka na štadióne
v Areáli zdravia v Modranke.
V hlavnom turnaji hralo 16 hráčov, v turnaji žiakov 6 systémom každý s každým. 
 


 
 
 
 
 
 
  

Memoriál Alojza Gajarského 2008            
                     
Konecné poradie                
                     
por. št.c. Meno Rtg FED body výsl.        
1 13 Babirát Michal 1588 SVK 12 1        
2 1 Kozinka Ján 1767 SVK 12 0        
3 2 Sekera Branislav 2132 SVK 11˝ 0        
4 5 Kozinka Roman 2017 SVK 10˝ 0        
5 15 Lopatievov Alexander 2020 SVK 10 0        
6 7 Gajarský Július 1807 SVK ˝        
  10 Šturdík Igor 2054 SVK ˝        
8 9 Mackovič Matúš 1678 SVK 8 0        
9 6 Lukáč Tomáš 1824 SVK 0        
10 8 Mackovič Miroslav 1951 SVK 7 0        
11 14 Zárecký Eduard 1948 SVK 1        
12 11 Gajarský Jakub 1350 SVK 0        
13 12 Rau Vladimír 1350 SVK 6 0        
14 4 Petko Marek 1507 SVK 0        
15 3 Petko Severín 1544 SVK 1 0        
16 16 Kavoň Rastislav 1452 SVK 0 0        
                     
Program Swiss-Manager vyvinutý a copyright © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,    
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Užívatel:Slovak Chess Federation, 13.12.2008

Memoriál Alojza Gajarského 2008                                    
                                             
Konečné poradie                                        
                                             
por. št.c. Meno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 body výsl.
1 13 Babirát Michal 1588 SVK * 1 ˝ 1 0 1 0 1 1 ˝ 1 1 1 1 1 + 12 1
2 1 Kozinka Ján 1767 SVK 0 * 1 1 1 0 1 ˝ 1 1 1 1 ˝ 1 1 1 12 0
3 2 Sekera Branislav 2132 SVK ˝ 0 * 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11˝ 0
4 5 Kozinka Roman 2017 SVK 0 0 1 * 1 ˝ 1 0 1 0 1 1 1 1 1 + 10˝ 0
5 15 Lopatievov Alexander 2020 SVK 1 0 0 0 * 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 + 10 0
6 7 Gajarský Július 1807 SVK 0 1 1 ˝ 0 * ˝ 1 ˝ 0 ˝ 1 ˝ 1 1 + ˝
  10 Šturdík Igor 2054 SVK 1 0 0 0 1 ˝ * 1 1 1 0 0 1 1 1 + ˝
8 9 Mackovič Matúš 1678 SVK 0 ˝ 0 1 1 0 0 * 0 0 1 ˝ 1 1 1 1 8 0
9 6 Lukáč Tomáš 1824 SVK 0 0 0 0 0 ˝ 0 1 * 1 1 1 0 1 1 + 0
10 8 Mackovič Miroslav 1951 SVK ˝ 0 0 1 0 1 0 1 0 * 0 0 1 ˝ 1 + 7 0
11 14 Zárecký Eduard 1948 SVK 0 0 0 0 0 ˝ 1 0 0 1 * 1 0 1 1 + 1
12 11 Gajarský Jakub 1350 SVK 0 0 0 0 0 0 1 ˝ 0 1 0 * 1 1 1 + 0
13 12 Rau Vladimír 1350 SVK 0 ˝ 0 0 0 ˝ 0 0 1 0 1 0 * 1 1 + 6 0
14 4 Petko Marek 1507 SVK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ˝ 0 0 0 * 1 + 0
15 3 Petko Severín 1544 SVK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * + 1 0
16 16 Kavoň Rastislav 1452 SVK - 0 0 - - - - 0 - - - - - - - * 0 0
                                             
Program Swiss-Manager vyvinutý a copyright © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,                
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Užívatel:Slovak Chess Federation, 13.12.2008      

w

 

 

 

 

 

Pozvánka

Modranka

30.decembra 2009, 13:00 

 Pozývame všetkých členov šachového klubu ŠK Komplet Trnava-Modranka na Memoriál Alojza Gajarského - tradičný klubový turnaj, na ktorom si na záver roka pripomíname a spomíname na bývalých hráčov ŠK Modranka, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami... Tentoraz ako uzatvorený klubový turnaj s vyhodnoten´m činnosti ŠK Komplet Trnava -Modranka a oslavou okrúhlych jubileií našich členov - 50 rokov Pavol Dobiš a Igor Šturdík, 10 rokov Rasťo Kavoň...

15. ročník turnaja sa uskutoční v stredu 30.12.2008 od 13:00 v klubovni ŠK Komplet Modranka na štadióne v Areáli zdravia v Modranke. V rámci memoriálu sa uskutoční samostatný turnaj šachových nádejí ŠK Komplet Trnava-Modranka.
Tempo hry 2 x 5 min. O občerstvenie, priateľskú atmosféru a ceny pre všetkých je postarané. Ste vítaní.

Za organizátorov turnaja: J.Gajarský
 
Alojz Gajarský

 
 

Valné zhromaždenie ŠK Komplet Trnava - Modranka 2009 - zároveň sa pred turnajom uskutoční v zmysle Stanov šachového klubu Valné zhromaždenie ŠK Komplet Trnava -Modranka.
Program:
1. Správa o činnosti za rok 2009
2. Správa o hospodárení a finančné vyúčtovanie roku 2009
3. Návrh a voľba orgánov ŠK Komplet na nasledujúce funkčné obdobie
4. Plán činnosti na rok 2010
5. Návrh rozpočtu šachového klubu na rok 2010
6. Diskusia
7. Rôzne
 
aktualizované: 17.11.2023 16:50:45