TIRNAVIA šachových nádejí TSM

 

*Činnosť Tréningového strediska talentovanej mládeže

"TIRNAVIA šachových nádejí"

 

 

               

TSM "TIRNAVIA šachových nádejí"

 

 Žiadosť o zriadenie
Tréningového strediska talentovanej mládeže na Slovenský šachový zväz

Ziadost_o_zriadenie_TSM_v_Trnave-akt1.doc (61 KB)

 

 

 
 
*Zriaďovateľ strediska:
 
Voľné združenie šachových klubov    
ŠK Komplet Trnava–Modranka, ŠK Lokomotíva Trnava a ŠK Hydina Cífer

v zastúpení:
 
ŠK Komplet Trnava–Modranka, I.Krasku 33,
917 05 Trnava – Modranka,
IČO 42154456,
bankové spojenie: 2447917455/0200 VÚB          
 
* Organizačný pracovník strediska:
Ing. Július Gajarský, Spartakovská 3, 917 01 Trnava,
tel. 033/5504723, mobil 0910 673122, 
e-mail
gajarskyjulius@mail.t-com.sk.
 
*Hlavný tréner tréningového strediska mládeže:
Tomáš Likavský, GM, ELO FIDE 2504, 
e-mail:
Likavsky@stonline.sk

 

 
Ďalší tréneri v kluboch:
Vladimír Hagara, ŠK Lokomotíva Trnava,           
Miloš Šarmír, ŠK Hydina Cífer,
Branislav Sekera, Roman Kozinka, Tomáš Lukáč
ŠK Komplet Trnava - Modranka                          
*************************************************
Spracoval organizačný pracovník TSM TIRNAVIA šachových nádejí

  Július Gajarský 

 
* Plán práce:
 
Tréningy v kluboch a v skupinách v šachových krúžkoch - 3 hodiny týždenne
Centrálny tréning – 3 hodiny týždenne
Sústredenia: 6 až 8 trojdňových sústredení (jedenkrát za 4 až 6 týždňov) v rozsahu cca 16 až 20 hodín

*Pracovná skupina:

Základ pracovnej skupiny tvoria šachové nádeje
zapísané na listinu talentov SŠZ doplnené
o talentovanú mládež v súlade so smernicou
VV SŠZ pre zriadenie TSM.

Zoznam členov tréningovej skupiny je v prílohe.

 
Zoznam členov tréningovej skupiny:

P.č.
Priezvisko a meno
Dátum narodenia
Klub
OK
Poznámka
1.
Mackovič Matúš
8.9.1997
Lokomotíva Trnava
1577
Listina talentov SŠZ
2.
Svoboda Adam
9.11.1994
Lokomotíva Trnava
1919
Listina talentov SŠZ
3.
Puškár Peter
19.10.1998
Lokomotíva Trnava
1411
Listina talentov SŠZ
4.
Jablonický Martin
16.3.1999
Lokomotíva Trnava
1350
Listina talentov SŠZ
5.
Lipták Dušan
7.1.1992
Hydina Cífer
1992
Listina talentov SŠZ
6.
Kavoň Rastislav
3.6.1999
Komplet Modranka
1350
-
7.
Jablonický Boris
31.7.1997
Lokomotíva Trnava
1429
-
8.
Puškár Dávid
18.11.1999
Lokomotíva Trnava
1350
-
9.
Dzurjaninová Hana
27.8.1998
Lokomotíva Trnava
1350
-
10.
Nguyen Jakub
26.3.1999
Komplet Modranka
1350
-
11.
Sučík Samuel
3.4.1995
ŠK SZŠ Čelovce
1438
Listina talentov SŠZ
12.
Sučíková Svetlana
27.4.1999
ŠK SZŠ Čelovce
1398
Listina talentov SŠZ
13.
Sučíková Katarína
16.11.1996
ŠK SZŠ Čelovce
1402
 
14.
Berkyová Mariana
3.12.1997
ŠK SZŠ Čelovce
1350
 

Poznámka: Do tréningovej činnosti sa budú podľa záujmu a možnosti zapájať aj ďalšie talentované deti združené v ŠK Lokomotíva Trnava, ŠK Hydina Cífer, ŠK Komplet Trnava - Modranka a v prípade záujmu a splnenia podmienok TSM aj ďalšie talenty.  

 

 
Riadenie TSM
Činnosť TSM TIRNAVIA šachových nádejí riadi a koordinuje výkonný výbor, zložený zo zástupcov zriaďovateľa - Ing. Július Gajarský, ŠK Komplet Trnava - Modranka, Mgr. Vladimír Hagara, ŠK Lokomotíva Trnava a Miloš Šarmír, ŠK Hydina Cífer, trénera TSM - Tomáš Likavský a zvolený zástupca rodičov .
 
Finančné zabezpečenie činnosti
Činnosť TSM bude hradená z prostriedkov klubov zriaďovateľa, príspevkov SŠZ, príspevkov rodičov a získaných príspevkov od sponzorov a dotácií pre činnosť TSM. Za nakladanie so združenými prostriedkami a ich vyúčtovanie v zmysle právnych poriadkov SR zodpovedá zriaďovateľ TSM.

Plán činnosti:

TSM bude fungovať na princípe "satelitných" skupín - t.j. v týždni budú deti trénovať pod vedením trénerov v klube či šachovom krúžku (s možnosťou využitia metodických materiálov a tréningových plánov "šitých na mieru" pre dané dieťa), raz za týždeň "centrálny tréning" – cca 3 hodiny, kde sa buď za priamej účasti trénera alebo e-mailom preberú a vyhodnotia príslušné tréningové jednotky, ďalej cca jedenkrát za 4 až 6 týždňov bude 3 dňové sústredenie (v Trnave, resp. v okolí, podľa možnosti v rekreačných strediskách...) v rozsahu 16 až 20 hodín pod vedením trénera TSM.

 

Prvé výraznejšie úspechy členov TSM TIRNAVIA šachových nádejí...

Medaily a umiestnenia v prvej desiatke z MSR
MSR detí a mládeže  Modra
 * 2.miesto a strieborná medaila v D10 Svetlanka Sučíková
 * 9.miesto Dzurjaninová Hanka v D12
 * 4. miesto v D14 Katka Sučíková
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
 * 6. miesto Mackovič Matúš v CH12
 * 5.miesto v CH18 Dušan Lipták
 
 * Navyše 11. miesto Martin Jablonický v CH10 a 11.miesto Peťo Puškár v CH12
 
 MSR družstiev mladších žiakov
 Vrútky
 *2.miesto a strieborné medaily pre ŠK Lokomotíva Trnava v zložení:
  Matúš Mackovič, Peťo Puškár, Martin Jablonický a Hanka Dzurjaninová
 Navyše 11. miesto ŠK Komplet Trnava Modranka
 
 MSR rapid do 8 a 10 rokov
 Nesluša
 * 3.miesto a bronzová medaila Rasťo Kavoň v CH10
* 6.miesto Jakub Nguyen
Úspechy v turnajoch GPX 2008/2009  Základná časť po 55.turnajoch
 * 1. miesto v D11 Hanka Dzurjaninová
 * 1.miesto v CH11 Rasťo Kavoň
 Ďalší postupujúci do semifinále GPX západ:
 CH08 Martin Záhorák, Dominik Bango
 CH11 Jakub Nguyen, Martin Jablonický
 CH14 Maroš Ležovič

 

Aktuálne podujatie TSM TIRNAVIA šachových nádejípre deti a mládež...

Tréningy

Program 

Účasť

 Vždy v utorok od 17:00 do 19:30
 Hracia miestnosť Lokomotívy Trnava
 Malometrážne byty, Clementisova ul. 

Najbližší tréning TSM v utorok 26.5.2009

Tréninové materiály na:

www.modranka-sach.wbl.sk/TSM_TIRNAVIA__trening.html 
 

 

Ďalší tréning TSM TIRNAVIA šachových nádejí
pod vedením veľmajstra Tomáša Likavského

 
 

Od marca 2009

1. tréningová skupina - mladší A:

Matúš Mackovič. Peťo Puškár, Martin Jablonický, Boris Jablonický, Rasťo Kavoň

2.tréningová skupina - starší:

Dušan Lipták, Adam Svoboda, Michal Babirát, Mário Markuliak

3. tréningová skupina - mladší B: (od mája 2009)

Adam Rakús, Hanka Dzurjaninová, David Puškár, ...  

 

*Tréner: Tomáš Likavský
*Kluboví tréneri mládeže: Vladimír Hagara, Roman Kozinka, Tomáš Lukáč


 

Pripravujeme úpravu tréningového programu a rozdelenie do troch skupín. Podrobnosti na tréningu.

Letné sústredenie TSM TIRNAVIA šachových nádejí
Planinka

17.8. až 21.8.2009

Prihlášky a informácie  

Organizačný pracovník TSM TIRNAVIA šachových nádejí

Július Gajarský 

Tréning TSM TIRNAVIA šachových nádejí pod vedením veľmajstra Tomáša Likavského

Pripravujeme zimné sústredenie

     
TSM TIRNAVIA šachových nádejí
2.1. až 3.1.2009, Trnava 

Tréningy a príprava pod vedením
veľmajstra Tomáša Likavského a klubových trénerov mládeže

 

 

Prihláste sa!
gajarskyjulius@mail.t-com.sk                                           

Organizátori: TSM TIRNAVIA
 * ŠK Komplet Trnava – Modranka v spolupráci
s ŠK Lokomotíva Trnava a ŠK Hydina Cífer

 

TSM TIRNAVIA šachových nádejí

Tréner TSM: Tomáš Likavský

Kluboví tréneri mládeže (podľa dohody a programu): Vladimír Hagara, Roman Kozinka, Tomáš Lukáč, Miloš Šarmír, František Jablonický

Organizačný pracovník TSM: Július Gajarský

 

Tréningové stredisko talentovanej mládeže

TIRNAVIA

šachových nádejí

 

zimné sústredenie detí a mládeže

 

 

 

 

 

 

 

 


      

 


Sústredenie sa uskutoční pod vedením veľmajstra Tomáša Likavského

Trnava,
2. a 3.1.2009

(*Konkrétne miesto bude podľa počtu prihlásených účastníkom oznámené pred začiatkom sústredenia)

Pozvánka na sústredenie TSM  


TIRNAVIA šachových nádejí

  


Organizácia sústredenia:

v       Pre talentované deti a mládež zaradené zo zoznamu TSM TIRNAVIA šachových nádejí     

v       Možnosť účasti ďalších šachových nádejí z ŠK Lokomotíva Trnava, ŠK Komplet Trnava-Modranka ŠK Hydina Cífer i ďalších záujemcov

v      Príprava v dvoch skupinách

v      Stravovanie zabezpečené

v      Poplatok za účastníka:
 *  30 €.-(900.- Sk) pre člena TSM,
 *  35€.-  (1050.-Sk) pre ostatných

v       (v cene zahrnuté stravovanie – obedy 2.1 a 3.1., občerstvenie, poplatok za trénerov, prenájom priestorov a materiálu, pomôcky

v     Počas sústredenia bude aj priestor na pohyb na čerstvom vzduchu a športové aktivity     

 

 

Časový rozvrh sústredenia:

Piatok 2.1.2009  9:00 – 18:00

Sobota 3.1.2009 8:00 až 16:00 

 

Tešíme sa  na stretnutie!

Rámcový program sústredenia:

 Tréningy a príprava pod vedením veľmajstra Tomáša Likavského,

s účasťou klubových trénerov mládeže     

 

Čas

Téma

 

21.2009

9:00-9:30

Prezentácia, úvod, program

 

2.1.2009

9:30 – 12:00

Turnaj / stratégia, hranie partií taktika

 

2.1.2009

14:00 –16:00

Analýza  partií, úlohy

 

2.1.2009

16:00 – 18:00

Stratégia, výber ťahu...

 

3.1.2009

8:00 – 10:00

Taktika , cvičenia

 

3.1.2009+

10:00-12:00

Rozbor vlastných partií

 

3.1.2009

13:00-16:00

Stratégia, Vyhodnotenie, Záver

 

*Poznámka: Upresnenie programu veľmajstrom T.Likavským bude na začiatku sústredenia

Informácie o sústredení nájdete na
 www.modranka-sach.wbl.sk

Záväzné prihlášky do 30.12.2009
Úhrada poplatku stačí na začiatku sústredenia

Ing.Július Gajarský, Spartakovská 3 917 01 Trnava,
tel. 0910673122, gajarskyjulius@mail.t-com.sk
 *  Pre talentované deti a mládež zaradené zo zoznamu TSM TIRNAVIA šachových nádejí     

*   Možnosť účasti ďalších šachových talentov

Pozvánka, program sústredenia a informácie na
modranka-sach.wbl.sk/TIRNAVIA_sachovych_nadeji.html

 

 

 Sústredenie TSM TIRNAVIA šachových nádejí, Kamenný Mlyn: Zľava: Július Gajarský, Jakub Nguyen, Martin Ležovič, Marek Karas, Boris Jablonický, Samuel Sučík, Hanka Dzurjaninová, Adam Rakús, Katka Sučíková, Svetlanka Sučíková, Maroš Ležovič, Damián Konig, Boris Jablonický.
Dolu: Rasťo Kavoň, Peťo Puškár, David Puškár
 Sústredenie TSM TIRNAVIA šachových nádejí, Kamenný Mlyn:
 
Zľava horný rad: Roman Kozinka - tréner, Július Gajarský - organizačný pracovník TSM, Martin Ležovič, Samuel Sučík, Tomáš Lipták, veľmajster Tomáš Likavský - hlavný tréner, Michal Babirát, Mário Markuliak, Vladimír Hagara - tréner
Stredný rad: Katka Sučíková, Hanka Dzurjaninová, Adam Rakús, Boris Jablonický, Marek Karas, Martin Jablonický, David Puškár.
Dolný rad: Damián Konig,Maroš Ležovič, Rasťo Kavoň, Peťo Puškár, Jakub Nguyen, Svetlanka Sučíková
 

Jesenné sústredenie TSM TIRNAVIA šachových nádejí, Trnava, Kamený Mlyn, 13.11. až  15.11.2008 

 
 
 

Tréningové stredisko talentovanej mládeže

TIRNAVIA  šachových nádejí

Dokumentácia 15.11.

TIRNAVIA
šachových nádejí 2008

 
Čo sme stihli 3.deň
* Turnaj v družstiev - partie so zapisovaním
* Rozbor partií
* Stratégia strednej hry - partia Botvinika

 
Jesenné sústredenie
Hotel Koliba Trnava, Kamenný Mlyn,
13.11. až 15.11.2008
  * Rozbor vlastných partií s veľmajstrom

* Dobrý obed

* Relax poobede, fyzické aktivity

* Vyhodnotenie sústredenia

* Anketa
 
 

 
 

Jesenné sústredenie TSM TIRNAVIA šachových nádejí, Trnava, Kamenný Mlyn, 13.11. až  15.11.2008 

 
 
 

Tréningové stredisko talentovanej mládeže

TIRNAVIA  šachových nádejí

Dokumentácia 14.11.

TIRNAVIA
šachových nádejí 2008

 
 

Čo sme stihli 2.deň
* Turnaj v rapid šachu v dvoch skupinách

* Koncovky
* Rozbor partií
 
Jesenné sústredenie
Hotel Koliba Trnava, Kamenný Mlyn,
13.11. až 15.11.2008
* Stratégia, cvičenia

* Dobrý obed
 
* Relax v obednajšej prestávke na preliezkach  
 
 
* Spoločné foto

* Pohyb v prírode
 
* Stratégia a analýza s veľmajstrom

* Gratulácia k 50 od veľmajstra
 

 
 
 

Tréningové stredisko talentovanej mládeže

TIRNAVIA  šachových nádejí

Jesenné sústredenie
Hotel Koliba Trnava, Kamenný Mlyn,
13.11. až 15.11.2008

TIRNAVIA
šachových nádejí 2008

   
 

 

Organizátori: TSM TIRNAVIA
 * ŠK Komplet Trnava – Modranka v spolupráci
s ŠK Lokomotíva Trnava a ŠK Hydina Cífer  

  

 

 TSM TIRNAVIA šachových nádejí

Tréner TSM: Tomáš Likavský

Kluboví tréneri mládeže : Vladimír Hagara, Roman Kozinka,
Tomáš Lukáč, Miloš Šarmír

Organizačný pracovník TSM: Július Gajarský  

 

 

Tréningové stredisko talentovanej mládeže

 

TIRNAVIA

šachových nádejí 2008

jesenné sústredenie detí a mládeže

 

    

 


Sústredenie sa uskutoční v priestoroch  zariadenia Koliba Možnosť ubytovania 

       

Trnava, Kamenný Mlyn,
13.11. až 15.11.2008

 

 

 
 

 

Pozvánka na sústredenie TSM  

TIRNAVIA šachových nádejí

    Organizácia sústredenia:

v       Pre talentované deti a mládež zaradené zo zoznamu TSM TIRNAVIA šachových nádejí     

v       Možnosť účasti ďalších šachových nádejí z ŠK Lokomotíva Trnava, ŠK Komplet Trnava-Modranka ŠK Hydina Cífer

v       Príprava v dvoch skupinách

v       Stravovanie zabezpečené

v       Možnosť ubytovania

v       Poplatok za účastníka: 650.- pre člena TSM 750.-

v       (v cene zahrnuté stravovanie – obed a večera 14.11., obed 15.11., občerstvenie, poplatok za trénera  

 Časový rozvrh sústredenia:

 

Štvrtok 13.11.2008  15:00 – 18:00

Piatok 14.11.2008  8:00 až 18:00

Sobota 15.11.2008 8:00 až 16:00 

 

Tešíme sa na stretnutie!

 

Program sústredenia:

 

Tréningy a príprava pod vedením veľmajstra Tomáša Likavského,

s účasťou klubových trénerov mládeže

           

 

Čas

Téma

 

13.11.

15:00-18:00

Úvod, stratégia, hranie partií

 

14.11.

8:00 – 12:00

Turnaj / taktika

 

14.11.

14:00 –16:00

Analýza  partií, úlohy

 

14.11.

16:00 – 18:00

Stratégia, výber ťahu...

 

15.11.

8:00 – 10:00

Taktika , cvičenia

 

15.11.

10:00-12:00

Rozbor vlastných partií

 

15.11.

13:00-16:00

Stratégia, Vyhodnotenie, Záver

 

 

 

Podrobný program nájdete na
 www.modranka-sach.wbl.sk

 

Prihlášky a úhrada poplatku do 12.11.2008

Ing.Július Gajarský, Spartakovská 3 917 01 Trnava,

tel. 0910673122
gajarskyjulius@mail.t-com.sk

 

Tréning

Program tréningu

Účasť, Poznámky

 28.10.2008, 17:00 až 19:00
 Hracia miestnosť Lokomotívy Trnava
 Malometrážne byty, Clementisova ul. 

1. Úvodné informácie o zriadení a činnosti TSM
2. Program TSM - plán na najbližšie obdobie
3. Téma tréningu
Typové pozície:
a) Pešiakové štruktúry
4. Diskusia
5. Organizácia TSM TIRNAVIA
6. Rôzne

*) Na doplnení tréningových materiálov z tréningu z 28.10.2008 sa pracuje...

*Tréner: Tomáš Likavský
*Klubový tréner mládeže: Vladimír Hagara, 
Starší, mladší:
- D.Lipták, A.Svoboda, M.Markuliak, M.Babirát, M.Mackovič, P.Puškár, M.Jablonický, R,Kavoň, B.Jablonický, D.Puškár, H.Dzurjaninová, F.Šotník

*Hostia: F.Jablonický, M.Puškáš

Organizačný pracovník TSM TIRNAVIA šachových nádejí

Július Gajarský

 

 Najbližsí tréning TSM TIRNAVIA šachových nádejí

 Utorok 4.11.2008 od 17:00 do 19:00

 Hracia miestnosť Lokomotívy Trnava
 Malometrážne byty, Clementisova ul. 

 

 

 Predbežný program sústredenia TSM

 13.11 až 15.11.2008

 Trnava, Kamenný Mlyn

Z programu sústredenia:

Turnaj

Lekcie z taktiky i strategie

Analýza partií.

Kazdy si prinesie min. jednu svoju partiu (najlepsie taku, kde nevedel, aky je spravny plan)!

 

Obsah tréningových hodín bude doplnený

Štvrtok 13.11.2008 od 16:00 do 18:00

Piatok 14.11.2008 9:00 až 12:00  14:00 - 18:00 

Sobota 15.112008 9:00 až 12:00  14:00 až 18:00

Spolu 16 tréningových hodín

Príprava v dvoch skupinách 

Informácie a prihlášky:

Organizačný pracovník TSM TIRNAVIA šachových nádejí

Július Gajarský

Tréning

Program 

Účasť

 4.11.2008, 17:00 až 19:30
 Hracia miestnosť Lokomotívy Trnava
 Malometrážne byty, Clementisova ul. 

Najbližší tréning TSM v utorok 11.11.2008
 

 

Ďalší tréning TSM TIRNAVIA šachových nádejí
pod vedením veľmajstra Tomáša Likavského

 
 

 

*Tréner: Tomáš Likavský
*Kluboví tréneri mládeže: Vladimír Hagara, Roman Kozinka, Tomáš Lukáč

Na 2.tréningu TSM sa zúčastnilo 16 šachových nádejí z Lokomotívy Trnava, ŠK Komplet Trnava Modranka a Hydina Cífer   

 

Pripravujeme jesenné sústredenie TSM TIRNAVIA šachových nádejí
13.11. až 15.11.2008 Kamenný Mlyn

Prihlášky a informácie  

Organizačný pracovník TSM TIRNAVIA šachových nádejí

Július Gajarský 

Tréning TSM TIRNAVIA šachových nádejí pod vedením veľmajstra Tomáša Likavského 

 

 

****************************************************************************************************************

Reportáž v Mestskej televízii Trnava

Video nahrávka

 

   

         
          
           

Spravodajstvo zo šachového festivalu detí a mládeže TIRNAVIA šachových nádejí 2008


Trnavský šachový festival detí a mládeže

1. ročník

TIRNAVIA šachových nádejí 2008

v rámci 7.ročníka Regionálneho šachového festivalu detí a mládeže, 7.kolo

 

Šachový festival usporiadali ŠK Komplet Trnava Modranka v spolupráci s ŠK Lokomotíva Trnava a ŠK Hydina Cífer, za podpory  mesta Trnava. Podujatie sa uskutočnilo v sobotu 31.mája 2008 od 9:00 do cca 17:00 v kultúrnom dome v Modranke. Zúčastnilo sa ho 120 účastníkov – 95 v turnaji A, 25 v turnaji B.

 

Výsledky:                   Turnaj A –  Šachová Grand Prix – 95 účastníkov

   Pre hráčov narodených v roku 1994 a mladších

  s ratingom podľa LOK maximálne 1550 bodov

Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu

 

1.Majtán Martin 8 b. (Zentiva Hlohovec)

2.Kerdík Adam 7,5 b. (ŠK Ružomberok)

3.Puškár Peter 7 b. (Lokomotíva Trnava) 

                                  

                                     Víťazi jednotlivých kategórií

Dievčatá D08: Vrtiaková Anna 4 b. (KŠN Bratislava)

Chlapci C08:   Durdy Marek 5 b. (MŠ a ZŠ Trakovice)

 

Dievčatá D11: Sučíková Svetlana 6 b. (ŠK SZŠ Čelovce)

Chlapci C11:   Majtán Martin 8 b.(Zentiva Hlohovec)

 

Dievčatá D14: Škrabáková Katarína  6,5b. (ŠK Sparta P.Bystrica)

Chlapci C14:   Kerdík Adam 7,5 b. (ŠK Ružomberok)

 

Turnaj B – do 20 rokov  25 účastníkov

(narodení 1. 1. 1988 a mladší),

Švajčiarsky systém na 7 kôl, tempo 2 x 20 minút na partiu

 

1. Lipták Dušan 6,5 b.(Hydina Cífer)

2. Bjel Ján 5,5 b. (ZŠK Vrbové - šach)

3. Markuliak Mário  5 b. (Hydina Cífer)

 

Kompletné výsledky a fotodokumentácia z podujatia sú zverejnené na

www.modranka-sach.wbl.sk

a tiež na stránke SŠZ

http://chess-results.com/Tnr13567.aspx?lan=4

http://chess-results.com/Tnr13568.aspx?lan=4

 

Ďakujeme za účasť a podporu podujatia!

 

Stručný sumár z trnavského šachového festivalu detí a mládeže

TIRNAVIA šachových nádejí 2008

 

 

Podujatie zorganizovali ŠK Komplet Trnava – Modranka v spolupráci s ŠK Lokomotíva Trnava a ŠK Hydina Cífer a podporou mesta Trnava. Hralo sa v sobotu 31.mája 2008 v kultúrnom dome v Modranke. Spravodajstvo a výsledky turnaja sú uverejňované na stránke www.modranka-sach.wbl.sk.

Turnaja sa zúčastnilo 120 detí v dvoch turnajoch (z Ružomberka, Holiča, Nitry, Čeloviec (okr. V.Krtíš), Senca, Piešťan, Bratislavy, Považskej Bystrice, Budmeríc, Štefanova, Skalice, Senice, Krasnian, Vrbového - ale i "domácich" z Modranky, Trnavy, Cífera, Šúroviec, Trakovíc.., s doprovodom, ktorý tvorili rodičia, tréneri čí kamaráti súťažiacich, ako aj návštevníkov turnaja prizerajúcich sa bolo v Kultúrnom dome viac ako 250 účastníkov podujatia.

 

Víťazi oboch hlavných turnajov TIRNAVIE šachových nádeji 2008 - turnaj A započítavaný do GRAND PRIX  vyhral spomedzi 95 účastníkov Martin Majtán zo Zentivy Hlohovec s 8 bodmi, turnaj B juniorov do 20 rokov vyhral Dušan Lipták z SK Hydina Cífer so 6,5 bodmi - získali víťazné poháre a medaily. Medailami boli dekorovaní aj víťazi jednotlivých kategórii v turnaji Grand Prix chlapci i dievčatá do 8, 11 a 14 rokov. Podrobnejší prehľad výsledkov je uvedený v priloženom súbore i kompletných výsledkových listinách. Pre všetkých účastníkov boli pripravené ceny a spomienkové predmety - a keďže turnaj bol zároveň aj oslavou MDD všetci dostali nejaký darček - ako aj sladkú odmenu - kúsok zo "šachovej torty" (možno vidieť na fotodokumentácii na www.modranka-sach.wbl.sk).

 

Festival nebol len šachovým zápolením, ale tiež mal deti zabaviť a k tomu bol pripravený, sprievodný kultúrny program. Deti zo základnej školy v Modranke vystavili v sále KD svoje výtvarné práce so šachovou tématikou, ktorými pozdravili svojich rovesníkov a účastníkov podujatia.  Pri slávnostnom otvorení vystúpil krúžok historického šermu "Kompánia trnavských žoldnierov".  V závere turnaja, pred vyhlásením výsledkov spestrili program žiacky zo základnej školy v Modranke s tanečným vystúpením a nakoniec, pred ukončením podujatia zaspievali dve piesne zo svojho CD "Slnečné piesne".

 

Organizátori sa postarali i o občerstvenie účastníkov. Všetky deti dostali poukaz na občerstvenie - chutnú čerstvú pizzu, nápoj a dva sladké dezerty...

 

Bolo toho ešte veľa, ale do reportáže aspoň toľko. O celom priebehu šachového festivalu detí a mládeže TIRNAVIA šachových nádeji 2008 pripravujeme CD (kompletnú fotodokumentáciu, výsledky, video zostrih z vyhlasovania výsledkov a kultúrneho vystúpenia deti zo ZŠ Modranka...). Z podujatia pripravila mestská televízia Trnava reportáž, ktorá bude odvysielaná v MTT vo štvrtok 5.6.2008.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečení podujatia a pričinili sa o úspešný priebeh šachového festivalu deti a mládeže TIRNAVIA šachových nádejí.  Špeciálne poďakovanie vyslovujeme pani poslankyni A. Petkovej za jej podporu a pomoc pri organizovaní nášho podujatia.

 

V Trnave, 1.júna 2008

 

Za organizátorov  šachového festivalu deti a mládeže TIRNAVIA šachových nádejí 2008

 

 Ing.Július Gajarský

riaditeľ turnaja

Článok o podujatí v regionálnych novinách

 
 TIRNAVIA šachových nádejí 2008 ...

* * * Pozývame vás * * * 31.mája 2008 * * * Kultúrny dom Trnava - Modranka * * * TIRNAVIA Šachových nádejí 2008  * * *

Pripravujeme turnaj detí a mládeže... 31.5.2008

TIRNAVIA šachových nádejí

Propozície
Tirnavia_sachovych_nadeji-propozicie.doc (40 KB)

 Spolupráca pri organizácii podujatia TIRNAVIA šachových nádejí  Tirnavia_sachovych_nadeji-spolupraca.doc (4744 KB)
 Prihlásení  Tirnavia_sachovych_nadeji-prihlaseni-30.5..xls (41 KB)

****    *****     *****     *****     *****     *****     *****     *****    *****      *****       *****      *****    *****
Privítame vás už dnes...   Prihlášky: 
gajarskyjulius@mail.t-com.sk   123 prihlásených... (90 do turnaja A, 33 do turnaja B)

Pozvánka
TIRNAVIA
šachových nádejí 2008
 Trnava - Modranka
31.mája 2008
TIRNAVIA
šachových nádejí 2008
 Trnava - Modranka
31.mája 2008
TIRNAVIA
šachových nádejí 2008

 

 
  
 


 
   
Šachový festival
detí a mládeže
Šachový festival
detí a mládeže
Šachový festival
detí a mládeže
Šachový festival
detí a mládeže
Šachový festival
detí a mládeže

  Propozície šachového festivalu detí a mládeže TIRNAVIA šachových nádejí 2008
 

 

 

 


 

 


 

ŠK Komplet Trnava – Modranka
v spolupráci s ŠK Lokomotíva Trnava a ŠK Hydina Cífer

organizuje

 

Trnavský šachový festival detí a mládeže

1. ročník

TIRNAVIA šachových nádejí

v rámci 7.ročníka Regionálneho šachového festivalu detí a mládeže, 7.kolo

  Garant turnaja:           ŠK Komplet Trnava -Modranka

  Riaditeľ súťaží:            Ing.Július Gajarský

  Hlavný rozhodca:          Rastislav Diviak

  Miesto konania:            Kultúrny dom Trnava - Modranka, Sereďská ul.

  Termín:                        31. máj 2008 (sobota)

  Prezentácia:              8:30 – 9:00 hod.

  Právo účasti:                 Chlapci a dievčatá narodení po 1. 1. 1988

                                   (majstri aj začiatočníci, všetci, ktorí radi hrajú šach)

  Hrací systém:                Turnaj A –  Šachová Grand Prix

  Pre hráčov narodených v roku 1994 a mladších      s ratingom podľa LOK maximálne 1550 bodov

Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu

 

                                   Turnaj B – do 20 rokov (narodení 1. 1. 1988 a mladší),

Švajčiarsky systém na 7 kôl, tempo 2 x 20 minút na partiu

 

Hrá sa podľa pravidiel FIDE

Technické podmienky podľa štatútu Regionálneho šachového festivalu detí a mládeže 2007/2008

 

  Štartovné:                     Neplatí sa

  Ceny:                            Ceny pre všetkých účastníkov, výber podľa poradia

  Stravovanie:                  Účastníkom bude podané občerstvenie a nápoje

 

  Upozornenie:             Na každého nepárneho účastníka festivalu priniesť kompletnú hraciu súpravu a funkčné šachové hodiny

 

  Prihlášky a informácie:  Počet účastníkov prosíme nahlásiť na elektronickú adresu gajarskyjulius@mail.t-com.sk alebo na tel. 0910 673 122 do 28.5.2008

 

Propozície sú zverejnené na www.modranka-sach.wbl.sk

 

Tešíme sa na vašu účasť!

 Kde nájdete miesto podujatia Trnava - Modranka, Kultúrny dom (Kino Stavbár) Sereďská ul.  (roh Olivovej ul.)

Trnavský šachový festival detí a mládeže

1. ročník
  TIRNAVIA šachových nádejí


Niečo z toho, čo pre vás pripravujeme....  
Charakteristika              Poznámky
Turnaj A
1994 a mladší,
rating do 1550
       
- Započítavaný do Grand Prix detí a mládeže 2008, kategórie chlapcov i dievčat do 8, 11 a 14 rokov

- Súčasť 7. ročníka Regionálneho festivalu detí a mládeže 2007/2008, 7.kolo

Šachová GRAND PRIX jednotlivcov

Cieľovou skupinou ŠACHOVEJ GRAND PRIX (ŠGP) je mládež do 14 rokov s ratingom podľa LOK SŠZ maximálne 1550 bodov. Cieľom projektu je aktivizácia organizátorov náborových šachových turnajov, ich propagácia a  v neposlednej miere získanie informácií o počte turnajov, aktivite detí a výskyte nových talentov. Vyvrcholením prvého ročníka GRAND PRIX bude celoslovenské finále, kde budú víťazom kategórií udelené tituly "OBJAV ROKA"  a prekvapením pre nich budú aj výhody, vyplývajúce z ich úspechu. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom výňatku zo súťažného poriadku ŠGP. vynatokzosutazneoporiadkusgp.doc (27 KB)

Turnaj B
1988 a mladší
- Súčasť 7. ročníka Regionálneho festivalu detí a mládeže 2007/2008
7.kolo
 
Ceny - Ceny pre najlepších v jednotlivých kategóriách, poháre a diplomy
darček pre každého účastníka podujatia
 
Občerstvenie - Pre každého účastníka podujatia  
Sprievodné kultúrne podujatia - Prekvapenie....
- Vystúpenie detí zo ZŠ Modranka
 
Možnosť zakúpiť či objednať šachové potreby - Zriadený stánok šachovej predajne Šachy Pálka
www.sachypalka.sk/index.php

  
aktualizované: 17.11.2023 16:50:45