Trnavská letná šachová liga

Pripravujeme....Trnavská letná šachová liga 2023 - 14 ročník

Na vyplnenie letnej prestávky medzi súťažiami družstiev pripravil po 3 ročnej prestávke
šachový klub ŠK Komplet Trnava - Modranka 
pod heslom„Šach pre všetkých – všetci pre šach!“
aj v roku 2023 projekt:

 Trnavská letná šachová liga
 
Trnavská letná šachová liga 2023