Turnaje


V tejto rubrike sa dozviete viacej o turnajoch organizovaných ŠK Komplet Modranka a o turnajoch, ktorých sa naši členovia zúčastnili...

Memoriál
Alojza Gajarského
Klubový turnaj v bleskovom šachu hraný od pravidelne roku 1995 záverom roka na pamiatku  dlhoročného člena ŠK Modranka. Postupne sa stal turnajom, na ktorom si pripomíname všetkých bývalých zosnulých členov ŠK Modranka, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami.
Doteraz sa uskutočnilo 13 ročníkov.
Trnavská    letná šachová liga 2007
Na vyplnenie letnej prestávky medzi súťažami družstiev pripravil šachový oddiel ŠK Komplet Trnava - Modranka  pod heslom „Šach pre všetkých – všetci pre šach“ zaujímavý projekt Trnavskú letnú šachovú ligu.
TIRNAVIA
šachových nádejí
Turnaje detí a mládeže -
Turnaje zaočítavané do GRAND PRIX 2007/2008 a do Regionálneho festivalu detí a mládeže.
Turnaje Trnavského šachového rebríčka

 Turnaj detí
a mládeže
Trnava - Modranka 31.5.2008

Propozície
Tirnavia_sachovych_nadeji-propozicie.doc (40 KB)
 

 
 Suverénny víťaz turnaja juniorov
      v Skalici Tomáš Lukáč  

aktualizované: 17.11.2023 16:50:45